علم میکروبیولوژی و تاریخچه آن

گالیله : اختراع تلسکوپ

 

آنتوان لیون هوک : ساخت عدسی شیشه ای + مشاهده ی تک یاخته ها برای اولین بار + کشف دنیایی از جانداران کوچک animalcule از طریق عدسی های میکروسکوپی روی یک قطره آب + گزارش باکتری ها به اشکال کوکسی ، باسیل و مارپیچ

 

روبرت هوک : ساخت میکروسکوپ ترکیبی + تایید اکتشافات لیون هوک

 

اُتو مولر : طبقه بندی باکتری ها در جنس ها و گونه ها بر اساس طبقه بندی کارلوس لینئوس

 

ادوارد جنر : مصون کردن افراد حساس توسط واکسینه کردن با آبله گاوی مقابل آبله انسانی ( اولین واکسن علیه آبله )

 

فردریش هنله : تئوری جرم ( تولید مثل خودبخودی اجرام Abiogenesis) را مطرح نمود و کخ و لیون هوک آنرا تایید کردند

 

روبرت کخ : مطالعه روی سیاه زخم و تجربه روی حیوانات برای پیدا کردن علت آن + استفاده از محیط های کشت جامد برای کشت خالص باکتری ها + فرضیه های کخ + اثبات بیماریزایی و اسپوریلاسیون باسیلوس آنتراسیس + رنگ آمیزی باکتری ها توسط رنگ های آنیلینی + استفاده از جلبک در تهیه آگار + استفاده از اشک چشم برای کشت سیاه زخم + توصیف ویبریو کلره و باسیل توبرکولین

 

جوزف لیستر : نشان دادن ارزش استفاده از اسپری های فنل در اتاق های جراحی و جراحی سپتیک + ارئهی اولین فناوری کشت خالص (pure culture / axenic culture ) + لاکتوباسیل لاکتیس

 

پاستور : گزارش کرد که سیاه زخم از طریق خون از حیوانات بیمار منتقل می گردد + تخمیر و گندیدگی در نتیجه ی رشد میکروب ها + واکسن وبای مرغ + واکسن سیاه زخم + واکسن هاری + رد کامل نظریه ی تولید مثل خودبخودی حیات یا Abiogenesis + ساخت فیلتر چینی بدون لعاب برای جداسازی باکتری ها + درخواست از او برای مطالعه روی بیماری pebrine که موجب تخریب صنعت ابریشم می شد

 

چمبرلند : ساخت فیلتر باکتری شناسی چینی بدون لعاب (unglozed poreclian) + فیلتر The Berkfelf filter of kieselguhr

 

پولندر ، رایر و کاسیمیر داوین : مشاهده ی میکروارگانیسم های میله ای در خون حیواناتی که بعلت سیاه زخم مرده بودند

 

براول : مشاهده ی باسیل های سیاه زخم در خون یک انسان و انتقال آنها به گوسفند

 

سالمون ، اسمیت : استفاده از واکسن کشته شده باکتریایی و ایجاد مقاومت و یا مصونیت علیه ارگانیسم ویرولان وبای خوک

 

مچنیکوف : مطرح ساختن نظریه ی سلولی حفاظت ( مکانیسم دفاع سلولی )

 

بوردت و همکاران : پیشنهاد نظریه ی همورال یا تولید آنتی بادی اختصاصی

 

Twort و dHerelle : شناسایی باکتریوفاژ

 

پُل ارلیش : پدر علم شیمی درمانی + ارائه ی تئوری سمیت انتخابی در ارتباط با آنتی بیوتیک ها + تئوری زنجیره های جانبی از تولید آنتی بادی + پی بردن به تفاوت در تمایل مواد شیمیایی برای انواع مختلف سلول های زنده

 

Rous : کشف ویروس عامل تومور های بدخیم در جوجه مرغ

 

فلمینگ : کشف پنی سیلین ( اولین آنتی بیوتیک )

 

Gerhard Domagks : کشف سولفانیل آمید ( پرونتوزیل ) + آغاز دنیای جدید آنتی بیوتیک

 

selman waksmans : کشف استرپتومایسین

 

John Enders : اولین کسی که ویروس ها را در کشت های سلولی کشت داد

 

گریفیت : ترانسفورماسیون در پنوموک ها

 

لیدربرگ و تاتوم : کانژوگاسیون در باکتری ها با بررسی روی E.coli

 

لیدربرگ و زیندر : فاژ ترانسداکشن در باکتری ها

 

Avery , Macleod , McCarty : معرفی DNA بعنوان عامل ترانسفورماسیون و ماده ی وراثتی

 

Gilbert , Sanger : توالی یابی دی ان ای ( DNA sequencing )

 

kary banks mullis : معرفی پی سی آر PCR

 

Tyndal : اثبات اینکه باکتری های مقاوم به گرما در اثر تکرر سیکل گرما و انکوباسیون تخریب می شوند

 

Ogsten : جستجوی استافیلوکوک در چرک

 

Hesse : استفاده از آگار برای محیط های کشت جامد

 

Snow : انتقال وبا از طریق آب های حامل کلرا (waterborne)

 

وینوگارد اسکای : باکتری های تشکیل دهنده ی نیتریت و نیترات را در خاک شرح داد

 

Yersin , Roux : باسیل های دیفتری تولید کننده ی اگزوتوکسین

 

Faber : باسیل های کزاز تولید کننده ی اگزوتوکسین

 

Behring : مصونیت علیه توکسین دیفتری

 

Behring , kitasato : مصونیت علیه توکسین کزاز

 

Roger Bacon : شروع علم اُپتیک

 

Kass : ارائه ی روشی برای شمارش تهداد باکتری ها در نمونه ادرار و افتراق عفونت ادراری از آلودگی نمونه ادرار

 

Nuttal : کشف سرمی باکتری

 

Buchner : مرگ سلولی باکتری توسط سرم حرارت دیده

 

Reed : ویروس تب زرد ( فلاوی ویروس )

 

woese : آرکئی باکتری ها

 

Sudmerson , Glenny : پاسخ ثانویه به آنتی ژن

 

Topley , wilson : ایمنی گروهی ( herd immunity )

 

Jacob , perrin , sanchez , monod : مفهوم اپرون

 

jacob , brenner , meselson : جایگاه ریبوزوم های سنتز پروتئین

 

cohen , vhan , helling , boyer : وکتور های پلاسمیدی

 

fox , pecham , woese : سیستماتیک های مولکولی ۱۶srRNA

 

venter , smith , fraser : توالی ژنوم هموفیلوس آنفلوآنزا

 

ehrlich , hata : سالوارسان برای درمان سیفلیس

 

schartz , bugie , waksman : استرپتومایسین ( اولین درمان ضد توبرکلوزی )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *