قواعد عربی ۱۵

قواعد درس پنجم از کتاب سوم راهنمایی

                          فعل امر  ( ۲ )

    همان طور که در درس قبل فعل امر مفرد را توضیح دادیم در این درس فعل امر مثنی و جمع را می آموزیم .

    گفتیم که فعل امر از ۶ صیغه مخاطب مضارع ساخته می شود . اول حرف ( تـَ ) را حذف می نماییم و آخر فعل را مجزوم می کنیم . بعضی از افعال مضارع به نون ( در حرف آخر ) ختم می شود که برای مجزوم کردن فعل امر باید آن را حذف کنیم.

     نکته مهم:

در صیغه ی دوازدهم ( جمع مونث مخاطب )   نونی که ما قبلش ساکن است ،  نون حذف نمی شود. در صورت حذف نون ،  این فعل مانند صیغه ی اول امر می شود.که کار خطا می باشد و آن نون را حذف نمی کنیم .

۱ –  فعل مثنی مذکر یا مونث مخاطب :

           تَذْهَبانِ             ذْهَبانِ =  ذْهَبا                   اِذْهَبا  =  بروید

          تَجْلِسانِ            جْلِسانِ  =  جْلِسا              اِجْلِسا  =  بنشینید

           تُکتبانِ              کْتُبانِ   =    کْتُبا                 اُکْتـُبا  =  بنویسید

۲- فعل جمع مذکر مخاطب :

          تَذْهَبونَ                 ذْهَبونَ  =  ذْهَبوا                  اِذْهَبوا  =  بروید

          تَجْلِسونَ               جْلِسونَ =  جْلِسوا                اِجْلِسوا  =  بنشینید

           تَکْتُبونَ                کْتُبونَ   =   کْتُبوا                   اُ کْتُبوا  =  بنویسید

نکته مهم :

     در پایان فعل مذکر مخاطب،  الفی می آوریم که به آن الف زینتی یا زیبایی می گوییم.

۳- فعل جمع مونث مخاطب :

          تَذْهَبْنَ                    ذْهَبْنَ                        اِذْهَبْنَ   =  بروید

          تَجْلِسْنَ                  جْلِسْنَ                       اِجْلِسْنَ  =  بنشینید

          تَکْتُبْنَ                     کْتُبْنَ                        اُ کْـتُبْـنَ =  بنویسید

نکته مهم  :  در صیغه امر ،  نون جمع مونث مخاطب حذف نمی گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *