قواعد عربی ۲۷

قواعددرس دهم از کتاب اول راهنمایی :

   جمع مکّسر : جمعی است که با تغییر شکل مفرد کلمه ساخته می شود و هیچ  قائده ی خاصی نداردو همانطور که یاد می گیریم آن را حفظ می کنیم .

 جمع مکّسر علامت جمع ندارد ولی معنی جمع می دهد و برای آموختن آن باید شکل جمع  کلمات مفرد را حفظ کنیم  .  مثال:

جـــــــدول زیـــــــــر را حفـــــــــظ کنیــــــــــــد

مفرد

جمع مکسر

مفرد

جمع مکسر

مفرد

جمع مکسر

مفرد

جمع مکسر

شخص

اشخاص

باب

ابواب

نقطه

نقاط

علم

علوم

نبی

انبیاء

ولی

اولیاء

تلمیذ

تلامیذ

تفسیر

تفاسیر

اهل

اهالی

ارض

اراضی

قلم

اقلام

کتاب

کتب

عالم

علماء

شهید

شهداء

شجره

اشجار

یوم

ایام

مسجد

مساجد

مرجع

مراجع

بحر

بحار

جبل

جبال

امر

امور

رجل

رجال

غنی

اغنیاء

خط

خطوط

ودر پایان این درس می توان گفت که شما تعداد زیادی جمع مکسر یاد می گیرید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *