قواعد عربی ۲۹

قواعددرس یازدهم از کتاب اول راهنمایی :

                                                           اسم ، فعل ، حرف

     کلمه به چند دسته تقسیم می شود؟

کلمه در زبان عربی به سه دسته تقسیم می شود:  (  اسم ــ فعل ــ حرف  ) .

  تعریف اسم :  اسم کلمه ای است که برای نامیدن  کسی یا چیزی یا موجودات اطرافمان به کار می رود.

  طریفه شناخت اسم :  اسم در زبان عربی نشانه های مختلفی دارد اما شما در کتاب سال اول راهنمائی با نشانه های زیر آشنا می شوید:

۱- داشتن «  ال  » در اول کلمه   مانند :                             اَلصَّفُ   ،   الحمامهُ

۲- داشتن  تنوین  ( ــــًــٍــــٌـــ )  در آخر کلمه   مانند :           حَبَّهً   ،   جِدارٍ  ،  کِتابٌ

۳-   «  ه  »         مانند :                  مَحْفَظَهٌ  ، سَیّارهٌ

   تعریف فعل  :  کلمه ای است که انجام کاری یا داشتن حالتی را در یکی از سه زمان (گذشته ، حال، آینده) بیان می کند.

    طریقه شناخت فعل :  از آن جایی که « فعل» ، انجام کار در یک زمان معین می باشد بنابراین اگر در کلمه ای زمان وجود داشته باشد پس حتماً آن کلمه فعل است . ودر فارسی فعل در آخر جمله می آید ودر عربی در اول جمله می آید .

 ۱-  ودر جمله با یک سوال    (  کار چیست  ؟ ) می توان  فعل را پیدا نمود .

 ۲ – به ابتدای ترجمه فارسی آن کلمه « کی» یا« چه وقت» اضافه می کنیم  ،  اگر جمله ما دارای معنی بود و در پاسخ آن می توانیم کلماتی مانند: دیروز، امروز، فردا  و  …..   را بیاوریم ، آن کلمه فعل است در غیر این صورت فعل نیست .

مثال:   نافذه   :    پنجره            کی پنجره ؟

 چون معنی نمی دهد پس فعل نیست.

           ذهبَ    :   رفت         کی رفت ؟    چون معنی می دهد پس فعل است.

    تعریف حرف : حرف کلمه ای است  که به تنهایی معنایی ندارد ووقتی با اسم و فعل بیاید  معنی آن کامل می شود . و معنی آن هنگام به کار رفتن در جمله ظاهر می شود . حروف در سال اول راهنمایی عبا رتند از : ( بِـ ، فی ، فـَ ، ثُمّ ، لِـ ، اِلی ، عَلی ، مِنْ ، اَوْ ، )

  طریقه شناخت حرف  :  با توجه به این که تعداد حروف محدود می باشد، بهترین روش برای شناخت حروف در جمله ها این است که  حروفی را که تاکنون آموخته ایم حفظ باشیم تابتوانیم به راحتی آنها را در جمله ها پیدا کنیم.

     حروف عبارتند از  :  فِی  ( در ) ، إلَی ( روی ) ، عَلَی  ( روی ) ، من ( از ) ، بـ ِ( بوسیله ) ، لـ ِ( برای ) ، وَ (  و ) ،فـَ ( پس ) ، أوْ ( یا ) ، قَدْ (همانا)  ،   ثُمَّ ( سپس )  و…..

مثال:     ذَهَبَ      الطّالبُ    إلَی    المَدرسَهِ

             فعـل          اســــم    حرف       اســـــم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *