قواعد عربی ۳۰

قواعد درس یازدهم از کتاب دوم راهنمایی

دراین درس قاعده ی سوال کردن و جواب دادن را یاد می گیریم .

پرسش و جواب دادن به سوالات به سه صورت انجام می پذیرد :

۱ –   اگر سوال ما از گروه غایب  باشد  ……  جواب ما همان گروه غایب می باشد واین هم برای فعل ها وهم برای ضمیرها می باشد . مانند :

          هَلْ هُوَ علیٌ ؟                         نَعَم ،  هُوَ علیٌ

         هَل هو یَکْـتُبُ  الدروسَ ؟          نَعم ،  هو  یَکْـتُبُ  الدروسَ .

         هَل  هُم  یَذْهَبونَ  الی المسجِدِ ؟      نَعَم ،  هُم   یَذْهَبونَ  الی المسجِدِ .

                                                              لا  ، هنَّ   یَذْهـَبْنَ  الی المدرسهِ .

۲ –  اگر سوال ما مفرد مذکر و مفرد مونث مخاطب ( یعنی صیغه ی ۷ ، ۱۰  )  باشد  ……  جواب ما متکلم وحده ( یعنی صیغه ی ۱۳ ) می باشد .

              مَــــنْ    اَنْــــتَ   ؟     انـــا     مُـحَمـَّـدٌ . تو چه کسی هستی ؟ من محمد هستم

                     مفرد مذکرمخاطب       متکلم وحده

              مَــــنْ    اَنْــــتِ   ؟     انـــا     مریـَمُ  . تو چه کسی هستی ؟ من مریم هستم

                                     مفرد مونث مخاطب     متکلم وحده

       هَـــلْ  اَنـْتَ   تَذهَـبُ  الی المدرسهِ ؟     آیا تو به مدرسه می روی ؟

       نَــعَـم ،  انـا   اَ ذْهَـبُ  الی المدرسهِ .      بله من به مدرسه می روم .

۲ –  اگر سوال ما مثنی و جمع مذکر مونث مخاطب ( یعنی صیغه ی ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ) باشد  ……  جواب ما متکلم مع الغیر  ( یعنی صیغه ی ۱۴  ) می باشد . مانند :

        مَــــنْ   اَنْــــتُما   ؟   نَحْنُ   مُـحَمـَّـدٌ و علیٌ . شما چه کسانی هستید ؟ ما محمدو علی هستیم

       مثنی مذکر مخاطب     متکلم مع الغیر

هَـــلْ  اَنـْتُم   تَذْهَـبـُونَ  الی المدرسهِ ؟     آیا شما به مدرسه می روید ؟

نَــعَـم  ، نحنُ    نَـذْهَـبُ  الی المدرسهِ .      بله ما به مدرسه می رو یـم .

هَـــلْ  اَنـْتُنَّ   تَـشْکُـرْنَ  ربَّـکُـنَّ     آیا شما پروردگارتان را شکر می کنید ؟

نَــعَـم ، نحنُ    نَـشـْکُـرُ    رَبـَّـنا      بله ، ما پروردگارمانرا شکر می کنیم  .

     نکته بسیار مهم :  این که فعل ماضی و مضارع در پایه ی زبان عربی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد لذا آن را کامل  و بسیار ساده و قابل درک و فهم همه تو ضیح دادیم  و یادگیری خوب آن بستگی به تمرین وممارست شما دوست عزیز وگرامی  ، می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *