قواعد عربی ۵

قواعد درس دوم از کتاب دوم راهنمایی

در این درس ،  فعل ماضی   ( مفرد مذکر غایب ) (مفرد مونث غایب ) را می خوانیم

۱- طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مفرد مذکر غایب )

 ریشه ی فعل  +   شناسه ی عربی ( ــَـ )

 فَـــعَـــل   +   ــَـ =  فَــعَــلَ

 ذَهَـــــب  +   ــَـ = ذَهَـــبَ  :  رفـــت

 ضمیر : ضمیر به کلمه ای گفته می شود که به جای اسم می نشیند واز تکرار آن جلو گیری می کند .

    ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مفرد مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــوَ  :   او

مانند :           الطّالِبُ    ذَهَبَ      الی     المَدرَسَهِ .

                    هُــوَ     ذَهَبَ      الی     المَدرَسَهِ .      او به به مدرسه  رفت .

۴ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مفرد مونث غایب )   عبارتند از :

ریشه ی فعل +        شناسه ی عربی    (   تْ   )

فَـــعَـــل   +    ـتْ   =   فَــعَــلَتْ

ذَهَـــــب  +    ـتْ    =   ذَهَـــبَتْ  :  رفـــت

ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مفرد مونث غایب ) عبارتند از :     هِـــیَ   :   او

مانند :           الطّالِبَهُ    ذَهَبَتْ      الی   المَدرَسَهِ .

                    هِــیَ    ذَهَبَتْ      الی     المَدرَسَهِ .      او به به مدرسه  رفت .

     نکته ی مهم : ضمیر با فعل همیشه از نظر عدد و مذکر و مونث بودن ، با هم مطابقت داشته با شد .

    سوال : شباهت  ( هُوَ   با   هِیَ  ) درچیست ؟ ۱- هر دو ضمیر هستند .۲- هر دو برای مفرد بکار می روند . ۳-  هر دو برای گروه غایب  بکار می روند  . ۴- هر دو به معنای  او می باشد .

   سوال : فرق  ( هُوَ   با   هِیَ  ) در چیست ؟  هو برای مذکر و هی برای مونث می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *