قواعد عربی ۶۰

قواعد درس ششم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی ) :

اعراب فعل مضارع

     فعل مضارع بجز صیغه های جمع مؤنث آن معرب است.

    فعل مضارع سه نوع اعراب دارد: مرفوع – منصوب – مجزوم

     علامتهای اعراب درفعل مضارع عبارتند از:اصلی– فرعی

علامتهای اعراب مضارع مرفوع

                    اصلی :  با ضمه ظاهری  « ـُـ »  مانند  یَـذْهَبُ : فعل مضارع مرفوع به ضمه

                    فرعی : ثبوت نون مانند   یَذْهَبانِ  :  فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون

                       اصلی  :  فتحه  « ــَـ » مانند أنْ یَذْهَبَ : فعل مضارع منصوب به فتحه

  مضارع منصوب

                        فرعی : حذف نون مانند أنْ یَذْهَبا : فعل مضارع منصوب به حذف نون

اعراب فرعی فعل مضارع درصیغه هایی است که به « نون »ختم می شود مانند : یَذهَبانِ   یَذهَبونَ ( صیغه های جمع مؤنث مبنی هستند )

 فعل مضارع درصورتی منصوب می شودکه یکی ازحروف ناصبه برسرآن درآید . مانند : لَنْ یَذهَبَ = هرگز نرفت

حروف ناصبه عبارتنداز : أنْ ( که ) ،  لَنْ ( هرگز ) ، کَیْ ( هرگز) ، اِذَنْ  ، حَتّی ( تا ، اینکه ) ، لـِ تعلیل   ( برای ، برای اینکه )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *