قواعد عربی ۶۵

قواعد درس دوازدهم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی )

ساخته شده با حروف مشبهه بالفعل          اِنَّ               الـَّربـیعَ             جَــــمیلٌ  

                                                  از حروف مشبهه بالفعل       اسم  إنَّ و منصوب            خبر إنَّ مفرد  و مرفوع

حروف مشبهه بالفعل عبارتند از : إنَّ ( برای تأکید ) ، أنَّ ( که ، این که ) ، لکِنَّ ( لیکن ) ، لَیْتَ ( کاش ) ، لَعَلَّ ( شاید )  و کَأنَّ ( گویا ، مثل این که )

انواع اسم حروف مشبهه بالفعل :

۱- اسم ظاهر                  إنَّ المْؤمـــنَ    صـادقٌ .

۲- ضمیر متصل                     إ نّــــــکَ    صــادقٌ .

انواع خبر حروف مشبهه بالفعل :

    ۱-   مفرد                          لَعلَّ    الطالبَ   ناجحٌ .

   ۲-   جمله                          لَعلَّ    الطالبَ   ینجحُ .

    ۳-  شبه جمله                  لَعلَّ   الطالبَ  من  الناجحینَ .

نکته ی مهم ۱ :  برای منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا  « ما » ی کافه  ( بازدارنده ) بر این حروف افزوده می شود که در این صورت حروف مشبهه بالفعل دیگر عمل نمی کنند .   مانند  :

                 إنَّ     الـلّـهَ    عالـِمٌ  .  (همانا خداوند عالم است)

                          اسم إنّ     خبر إنّ

           إنَّـــــما     الـلّـهُ    عالـمٌ .   (خداوند فقط عالم است )

                                مبتدا         خبر

نکته ی مهم۲  :  اگر به حروف مشبهه بالفعل مای کافه افزوده شود آن را خنثی می کند و جمله همان مبتدا وخبر می شود و این حروف می توانند بر سر جمله فعلیه هم درآیند .

 مانند  : إنّما یُریدُ اللّه لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اهل البیتِ .

إ نـَّما و أ نـَّما از ادوات حصر هستند .  (  اِ نّـما ، اَ نَّـما ، فقط ، تنها … )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *