قواعد عربی ۶۶

قواعد درس سیزدهم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی )

 اَلْمُعلِّمُ          یَحضِرُ                       کــادَ            اَلْمُـعَـلِّـمُ            یَحْضُـرُ   .

مبتدا و مرفوع    خبر و مرفوع محلاً                   از افعال مقاربه        اسم کاد و مرفوع     خبر کاد و منصوب محلاً

نکته ی مهم :  باید خبر افعال مقاربه  ، فعل مضارع باشد که به این ترتیب اعراب خبر محلی و منصوب  می شود .

تـقسیم بندی افعال مقاربه :

انواع افعال مقاربه

مفهوم

فعل های آن

مثال

افعال قرب

نزدیک بودن وقوع کاری را نشان می دهند .

کادَ  ،  اَوْشَکَ

یَکادُ البرقُ یَخطَفُ ابصارَهم.

( نزدیک است برق دیدگانشان را برباید )

افعال رْجاء

امید به انجام گرفتن کاری را بیان می کنند .

عَسَی

عَسَی اللّهُ اَنْ یَرْحَمَـکُم .                     ( امید است خداوند بر شما رحم کند )

افعال شروع

بر شروع شدن کاری دلالت دارند .

بَدَ اَ ، شَرَعَ ، اَخَذَ ، جَعَلَ

أخَذَ الْمعلمُ یُدرِّسُ .

( معلم درس دادن را شروع کرد)

نکته ی مهم :  گاهی بر سر خبر افعال مقاربه حرف نصب  « أنْ »  می آید .

« لا » نفیِ جنس

   لا نفی جنس ، حرفی است که بر سر جمله اسمیه در می آید و مبتدا را به عنوان اسم خود منصوب ( مبنی بر فتح و محلاً منصوب ) می کند و خبر به حالت رفع باقی می ماند . مانند :

  لا                لِـباسَ            أجْمَلُ من العافیهِ . ( هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست )  لا نفی جنس ،  اسم لا مبنی بر فتح و منصوب محلاً   ، خبر لا و مرفوع

     اسم « لا » نکره است و هیچ گاه  الف و لام ( الـ ) نمی گیرد و چون تنوین هم نمی گیرد

 غالباً مبنی بر فتح می باشد .

انواع خبر لا نفی جنس :

 ۱-  مفرد                        لا شَیءَ  أجْمَلُ  مِنَ الصَّـبْـرِ . ( هیچ چیزی زیبا تر از شکیبایی نیست )

 ۲- جمله                       لا نصیحهَ تَـنْـفَـعُ  الـعنودَ .

 ۳-  شبه جمله               لا اِ کراهَ فِی الدِّیـنِ .

   به مجموعه افعال ناقصه و مقاربه و حروف مشبهه بالفعل و حرف نفی جنس نواسخ می گویند .

نواسخ  جمع  ناسخ است و چون اعراب اجزای جمله اسمیه را تغییر می دهد ، ( نسخ کننده ) به این نام مشهور شده اند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *