قواعد عربی ۷

قواعددرس سوم از کتاب اول راهنمایی :                         

                                        کلمه های پرسشی یا سوالی

      کلمه های پرسشی به کلمه هایی گفته می شود که از کسی یا چیزی سوال می کند .  و مهمترین آن ها  (  من  و  ما   ) در این درس می با شد .

       الف) کلمه پرسشی « ما» : به معنی چه چیزی ؟   یا    چیست ؟  وبرای سوال از اشیاء و  حیوانات  استفاده می شود . و برای سؤال کردن درباره چیز های گوناگون(غیر از انسان) از کلمه سؤال« ما» استفاده می کنیم.

       کلمه سؤال« ما» به معنی« چیست» یا« چه چیزی» می باشد. که در عربی به همراه دو اسم اشاره « هذا» و« هذه» بیاید به معنی« این چیست» است.

       اگر بخواهیم درباره یک اسم« مذکر» سؤالی بپرسیم از« ما هذا‌‌؟» و اگر بخواهیم درباره یک اسم «مؤنث» سؤالی بپرسیم از« ماهذه» استفاده می کنیم.    مثال :  ما هذا؟    هذا وَرَقٌ.                                               ماهذِهِ؟       هذِهِ ساعَهٌ.

       اگر بخواهیم در باره اسمی سؤال بپرسیم که نمی دانیم آن اسم مذکریا مؤنث است، هم ، می توانیم از« ما هذا» و هم می توانیم از« ما هذه» استفاده نماییم .

       مثلا نمی دانیم در یک جعبه که به عنوان هدیه روز تولد به ما داده شده است چیست؟

بنا براین برای ما مشخص نیست که در آن ، یک شیء مذکر است یا مؤنث، پس می توانیم بپرسیم : ما هذا؟  یا  ما هذه؟

    ب) کلمه سؤال« هل » :

     این کلمه ی پرسشی ، به معنی « آیا » می باشد که این کلمه سؤالی می توان درباره همه موجودات سؤال پرسید . یعنی مانند کلمه سؤالی « ما» نیست که فقط برای غیر انسان به کار رود ، بلکه از این کلمه می توان هم درباره انسان و هم غیر انسان سؤال پرسید .

کلمه سؤالی«هل» هم برای اسمهای مذکر و هم برای اسمهای مؤنث به کار می رود. رای پاسخ به کلمه سؤالی «هل» ابتدا از کلمه های «نعم» یا « لا» استفاده می کنیم و سپس پاسخ می دهیم.

          مثال  :  هل هذا  عِنَبٌ ؟      نعم ، هذا عِنَبٌ  …… هَل هذِهِ مُسلِمَهٌ  ؟  لا ، هذهِ مومِنَهٌ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *