قواعد عربی ۷۳

قواعد درس شانزدهم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی ) :

مضاف و مضاف الیه

در ترکیب اضافی اسم اول ، مضاف و اسم دوم  ، مضاف الیه نام دارد ، مانند :

          کِـتـابُ     الطّالِبِ         

            مضاف     مضاف الیه و مجرور  

نکته ی مهم۱ :  مضاف هیچگاه  « الف و لام »  و «تنوین » نمی گیرد ، چون اضافه شدن خودش یکی از علامت های اسم است .

  نکته ی مهم۲  : « نون » جمع مذکر سالم و مثنی در حالت اضافه  شدن به کلمه یی دیگرحذف می شود .  مانند :  مُعَلِّمونَ الْـمَدْرسهِ         مُعَلِّمو الْـمَدْرسه ،   یَدانِک              یَدا کَ

                                         معلمان مدرسه                                 دو دستت

نکته ی مهم۳ :  در جمله ، مضاف بودن نقش نیست و اعراب مضاف با توجه به موقعیت آن تعیین می گردد  ولی  مضاف الیه بودن نقش است و اعراب آن همیشه مجرور می باشد .

      مانند  :     جـــــــاءَ        مـــدیـــــرُ                الْـــــمَدرَسهِ  .

                                   فاعل و مرفوع ( مضاف )     مضاف الیه و مجرور  با اعراب ظاهری

  نکته ی مهم۴ :   در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی اگر اسمی دارای صفت و مضاف الیه باشد ، ابتدا مضاف الیه و پس از آن صفت واقع می شود .

       در بزرگ     مدرسه                      بــــابُ       الْمَــدرسهِ        الْـکبـیــرُ    .

          صفت     مضاف الیه                                     موصوف      مضاف الیه و مجرور      صفت و مرفوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *