قواعد عربی ۹

قواعد درس سوم از کتاب سوم راهنمایی

 در این درس شما دانش آموزان خوب با سه مطلب آشنا می شوید :

۱-  کلمات استفهامی ( سوالی ) ۲- منفی کردن فعل ماضی و مضارع   ۳- فعل مستقبل

 ۱- کلمات استفهامی (  سوالی  )

         کلمات استفهامی کلماتی هستند که ما به وسیله ی آن ها در باره ی مسائل مختلف پرسش می کنیم. کلمات استفهامی عبارتند از   :   ۱- هَلْ ؟ (  آیا  )  ۲-  أ  ؟  ( آیا )  ۳-  مَن ؟ ( چه کسی)  ۴- ما ؟ ( چیست )  ۵ – ماذَ ا ؟ ( چه چیزی )  ۶ –  کَیف ؟ ( چگونه )

۷- اَیْنَ  ؟ ( کجا )  ۸-  مَتی  ؟ ( چه وقت ).

        مثال :  هَلْ   هذِه ِ  مُحفَظهٌ  ؟     نَعَمْ  ،   هذِهِ     مَحْفَظهٌ .

هَل   انتَ    مُعلمٌ  ؟  لا  ، أنــا    طالِبٌ  . أ  هِیَ   طَبیبَهٌ ؟   نَعَم ، هِیَ    طَبیبَهٌ.  أ  هوُلاءِ   طالِباتٌ  ؟   لا  ،   هولاء ِ مُدَرِّساتٌ  .      مَنْ  اَنتَ  ؟      أنـا  جُندِیُّ  .

۲ – منفی کردن فعل ماضی و مضارع :

       منفی کردن فعل ماضی  :  برای منفی کردن فعل ماضی به ابتدای چهارده صیغه ماضی حرف ( ما ) اضافه می کنیم و هیچ تغییر دیگری در آن ایجاد نمی شو د .

ما  +  فعل ماضی  =    فعل ماضی منفی      ما + ذ َهَبْنَ  ( رفتند )  =  ما ذَهَبْنَ   ( نرفتند )

       منفی کردن مضارع  : برای منفی کردن فعل مضارع به ابتدای چهارده صیغه مضارع ،  حرف ( لا ) اضافه می کنیم و هیچ تغییر دیگری در آن ایجاد نمی شود.

 لا +  فعل مضارع  =  فعل مضارع منفی    لا  +   یَذهَبنَ  (  می روند  )    =   لا یَذهَبنَ ( نمی روند )

فعل مستقبل (آینده) : برای ساختن فعل مستقبل به ابتدای چهارده صیغه فعل مضارع  حرف (  سَـ  ) یا  (  سَوْفَ  )   اضافه می کنیم . مثال    ( سـَ )  +  یَجْلِسُ  ( می نشیند )     سَیَجْلِسُ ( خواهد نشست )  ( سَوْفَ ) + یُکتُبونَ  ( می نویسند )  =  سوف یُکتُبونَ (خواهند نوشت) .

    تذکر مهم : دقت داشته باشید که فعل مستقبل را فقط به وسیله ی فعل مضارع می توانیم بسازیم .

     در صورتی که در تمرین ها ، با یک فعل ماضی مواجه شدیم که باید به مستقبل تبدیل شود ، ابتدا فعل داده شده را به مضارع تبدیل می کنیم ، سپس از آن یک فعل مستقبل می سازیم.

مثال :   رَجَعْتِ         تَرجِعینَ          سَتَرجِعینَ     یا   سوف تَرجِعینَ

         برگشتی     بر می گردی               بر خواهد گشت

      تذکر : ( سَـ ) برای آینده ی نزدیک است ولی ( سَوْفَ ) برای آینده ی دور می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *