قواعد ۱ عربی

کتاب اول راهنمایی:

ابتدا برای یادگیری زبان عربی باید حروف زبان فارسی را یادآوری کنیم سپس حروف زبان عربی وفرقهای بین آن ها را برسی کنیم  وحالا  :

حروف فارسی عبارتند از  :   الف ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی .

حروف زبان عربی عبارتند از : أ (همزه) ،ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ،س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، ل ، م ، ن ، ه ، و ، الف ، ی .

سوال:  فرق حروف فارسی با عربی در چیست ؟

۱-    تعداد حروف فارسی ۳۲ حرف می باشد ولی حروف عربی ۲۹ حرف است .

۲-   اولین حرف زبان فارسی  (   الف   ) می باشد ولی عربی  (  أ  همزه  )  است .

۳-    در حروف عربی ۴ حرف ( گچ پژ ) وجود ندارد  ولی در فارسی هست .

۴- در چهار حرف آخر فارسی  (  ن  ،  و  ،  ه   ،  ی  )  می باشد  ولی در عربی (  ن ، ه ، و ، الف ، ی ) می باشد.

 

الف) حروف الفبای زبان عربی که به آنها حروف هجاء نیز گفته می شود بیست و نه حرف می باشد که همه این حروف در زبان فارسی هم وجود دارد یعنی ما برای یادگیری زبان عربی مانند سایر زبانها ، نیازی به آموزش حروف الفبای جدیدی نداریم

اما باید بدانیم که چهار حرف:(پ، ژ، گ، چ)در زبان فارسی وجود دارد و در زبان عربی نیست . برای اینکه بتوانیم ابن چهار حرف را بهتر به خاطر بسپاریم آنها را به صورت دو کلمه«گچ ، پژ» می نویسیم و یاد می گیریم.

در درس اول با همین حروف ،  چند کلمه عربی ساخته شده است که ما به یاد گرفتن این کلمات عربی باید آمادگی پیدا کنیم تا با استفاده از این الفاظ و کلمات عربی دیگری که در درسهای آینده می آموزیم بتوانیم جمله های عربی بسازیم و یا متن های عربی را تر جمه کنیم و در نهایت بتوانیم به زبان عربی حرف بزنیم .

ب) در بعضی از اسمهای عربی به آخر آنها تای گردی (ه) اضافه می شود که به این اسمها(مؤنث) می گویند و در بعضی دیگر از اسمها در پایان آنها این علامت وجود ندارد که به آنها(مذکر) می گویند.

اسمهایی که مونث هستند برای موجودات ماده واسمهایی که مذکر هستند برای موجودات نر به کار می روند. البته این نکته را هم باید بدانیم که درباره بعضی از موجودات، نر یا ماده بودن مفهومی ندارد. مانند: قریه : روستا، که در این صورت به این گونه اسمها مؤنث مجازی(غیر حقیقی) و جدار: دیوار، که به آن مذکر مجازی می گویند که در سالهای آینده نکات بیشتری درباره آنها خواهیم آموخت.

حرکت ها و علامت ها

کلمه های زبان عربی با حرکت وعلامت آخر آن ها خوانده و نوشته می شوند ، حالا حرکت های عربی عبارتند از :  ـــَــــِـــــُــــــــْـ

(  ـــَــ  فتحه  )  ( ـــُــ  ضمه )  (  ـــِــ کسره )  (  ـــْـــ ساکن  )  مثال  :  کِتاب  =  کِ   حرکت  کسره را داراست   و     مًعلم  =   مً   حرکت  ضمه را داراست  و    کـــَنز  =   کـــَ    حرکت  فتحه را داراست .

علامت ها را همان ( تــــــنوین )  می گویند ……….. تعریف  تنوین  :   نون ساکنی است که در آ خر بعضی از کلمات می آید نوشته نمی شود ولی خوانده می شود      مثال :  کِتابٌ

     انواع  تنوین  :  (  ــــًـــٍــــٌـــ  )    که  (  ــًــ   نصب  )   (  ــٍــ  جرّ  )  (  ــٌــ  رفع  )  را میگویند . مثال  کِتابٌ  ، حتماً ،  سیْارهٍ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *