لغات ترکی ب

فارسیترکیفارسیترکی
بسم اللهتارینین آدیلان-تانرینون آدیلانبازیاویون
بابا(پاپا)آتابخششباغیش-باغیشلاما
بلغوریارمابی برکن-بدشگوناوغورسیز
بابرکت-پرشگوناوغورلیباورایناناجاق
بستهباغلی-یومولیبحبوحهاورتادا ایلیشمک
بدرقهیولا سالماقبدگماناورگی قره لیک-باغری قره لیگ
بدعتاوروندن چیخادماق-ینی ادیشبدگلپسمریتی
براندازییخماقبرخوردبیربیرینه دگمک-توققوشماق-ساواشماق
برگرداندوندرمک-چوورمکبرودتشاختا
بربریسومیبزکئچی
بزغالهکئچی بالاسیبزکوهیداغ کئچیسی
بزنگاهاوغرولار سویان یئربساطآلتاسالمالی-سرینتی
بالقانادبابابزرگبویوک آتا-ده ده
بهاریازبادبادکبدوان-یل قووان
بادکنکقویوخ-قووخ-پیله مه جبراقپارلاق-پاریلدیان
برداودماق-اوتماقباختاودوزماق-اوتوزماق
بردوباختاوتوب اوتوزماقبهم ریختهپیردداشیاق
بوایگ -ایی-قوخیبشگون(نیشگون)چیمدیک
بشکنفندیقجابودونبوداولان اولماز
بوسهاوپوشبدون پردهاوستی آچیق
بستنیدوندورما-اودورمابارشیاغماق-یاغیم
بارش خفیفچیسگینباسناونبا-یان-یانبیز
بده بستانآلیش وئریشبخش(قسمت)بولوم
برابر(مساوی)یربه یر-یریره-باش باشا-ال الهباقیماندهقالان-قالانی
بافتنیتوخونجاق-توخونمابادبزنیلپی
بلندبالااوجابوی-ان یوکسک-اوزون بوللا-ان اوزونبادبانیلکن
بدن(اندازه بدن)اگن(این)-بویون بوخونباریوک_دونه
بعید-بیاوزاقبرکهگول
بعداسونرا-سورادانبیهوشی-اغمااوزیندن گئتمک-آییقلیقی الدن وئرمک
بدون چون وچراسوروشوق سیزبدردبخوروئجه گلن-وئجه گلمیش
بدردنخوروئجه گلمز-وئجه گلمینبلندبالااوجابوی-ان یوکسک
برازندگییاراشیقبرف پوشقاربورومیش
بی نهایتقوتارمیانبرداشتگوتورمک-اله گتیرمک-آننماق
بی اعتناسایمامازیانا-سایمامازلیقبی اعتباردایاقسیز-دالداناجاقسیز
برملاآچیق-آیدینبحثدانیشیق
بدختقارایازی-یازیقبختیازی
برندهکسگین-دوغرانجیل-ایتیبرندهآپاران-اوستون گلن
بودونبوداولوب اولماز-واریوخباربندیوک باغی-یوک یئری
باروبندیلیوک موکبراقپارلاق-پاریلدیان-ایشیلدیان
به غلاوه-به اضافهآرتیقراقبرگزیدهسئچیلمیش
بدون آستینقول سیزبه روزرسانیبوگونه جک چاتدیرمیش-گونشره ائلهمک
بحرانیگرگین-ان چتین چاقیبانمکدوزلی
برهنهلوتباهمیاناشی
باریگینهبشگونچیمدیک
بیگانهئوزگهبخشبولوم
بریانقیزارمیشبی نمکشیت-دوزسیز
باوقارآغیربوتهشیتل
بی رودربایستیقیسقاقنج سیز-سوزون آچیقیبچه مچهاوشاق موشاق
بلاقادابرگ پاییزیخزل
برگیاپراقباستانیان چوخدانکی
برشتهقورولمیشبی صداسس سیز
بندهقولبیکران-بی پایانقوتاریلماز
بروبیادیزیئری-گئت گلبرگهقاخ
بها-باهاده گر-ده یربارهانئچه یول
بلنداوجا-هوندوربارداربویلی-بوغاز
بیابانچولبرپاییقورلوش
بگووبخنددئییب گولمک-میرتداشماقبرچسبیاپیشقان-یاپاجاق
بخشبولگه-بولومبرقایشیق
بلدتانیان-بیلنبازارآل وئریئری-آلیش ساتیش یئری-بزکلیک ساتقی یئری
بی باکقورخوسیز-قورخماز-قورخمیانبارشیاغینتی
بزن بکوبویرسیندیر-شن لیک-سئوینجبارقهایشلدی-پاریلدی
بموقع-پیش ازموقعائرتهبندباق-دوگون
بندکفشباشماق باغیبهانهایلیشه  جک آختارماق-سوزگزمک
بیگانهاوزگه-یادبیشمارسایسیز
بی شعورمایماق-آننامازبرگرداندونوش-دولاناجاق
برگشتقیتریش-قییدیش-قایتاریش-قایتارماق-قیترمکبرف پاک کنقارسیلن-قارکوریین
برف روبقاری سوپورن-قاری سورانباوراینانج-اینام-اینانماق
بایدگرکبخاربوغ-بوغلاماق
بختیازیبدبختپیس یازی-قارایازی
بادیگاردگودوکچی-گوزتچی-جان گودن-جان قوریانباریتعالیاولی تانری
بزرگسالیاشی چوخ-یاشلیبانیقوروجی-قوروجی چی-قوروجوسی
بعداسونرابعلاوهتوپلانج-اوسته لیگ
بیعتآلماق-باش اگمک-ساتقین اولماق-پاره ی نن آلماقبدبختقاراگون-یازیق-یازیخ
برکه(تالاب)گولبم بیاض آق آبباغ
بی خیال -بدردنخوزوئجیمه کی-وئجه دگمز-وئجه گلمزعین خیالیمه دگولوئجیمه دگول
بتازگی-تازگیینی لیکده -ینی لیکبرنامهوئرلیش-قورولوش
بسته بندیباشی باغلیلی – قابلاشدیریلمیشبادبزنیئل پی
بادبانیل کنبادگیریئل دوتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *