لغات ترکی ح

فارسیترکیفارسیترکی
حسنگوزه للیکحاملهبویلی-بویلی آرواد
حاشیهقیراقحرارتایستی لیک
حیا(آبرو)اونانماق-اوزون سوییحالت تهوعاورک قاریشما-اوگیمه
حول وحوشهنده ور-قیراق بوجاق-یان یورهحب وبغضایستیب ایستمه مک
حرمتگوزده مکحریمگوزله دیلن یئر
حجاب(گرفتن رو)یاشماقحملداشیماق-بویدا اولان اوشاق
حال -حالاایندی-ایندیسهحدومرزکوبر
حیلهبیژلیک-حوققاحصارچپر
حصارکشیقوروخ-چپرچکمکحاشیهقیراق
حمایتقایقی-دالیندادورماقحال برهم زنایگرنچی-اییرنچی
حملهیریش-یورش-جومماقحفاظت شدهقوروق اولمیش
حولایته لمکحلیمیوموشاق
حال سن سواره من پیادهایندی سن آتنان من ایاقنان- ایندی سن قاچاقاچا من یئریه یئرییهحناخینا
حلقومبوغازحول وحوشیان یوره
حسد-حسادتقیسقانج-قیجینماقحمایتقایقی
حرکت غیرعادی-لرزش غیرعادی بدنسه ییرمکحقیقتدوزی-دوغروسی
حقآلاجاقحقوقآلاجاقلار-آیلیق-گلیر
حداقلآزجاحراجدگری سیندیرواق-اوجوزساتماق
حرامزادهبیژ-بیژبالاحقهآلدانچی ایش-آلداتمالی ایش
حقه بازآللادان-آلداتانحقهدوزگون
حقوق حقهدوزگون قازانج-دوزگون گلیرحلالدوزگون
حرسخوللاماقحتمیگرچک
حرکتیریش – گئدیشحمله ورشیغماق – شیغاراق
حسادتپاخیللیقحاملهبویلی
حنجره بوغازحلق – حلقومخیرتده ک

۲ Comments

Add a Comment
  1. حوصله ندارم چی میشه به ترکی ؟

    1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

      حوصلم یوخدو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *