لغات ترکی خ

فارسیترکیفارسیترکی
خواستهایستکخالیبوش-یاوان-یالین
خالی خالیبومبوشخانهائو-اوو-مره
خستگی ناپذیرسارسیلمازخشتپالچیق
خرمنکوبولخوش لباس-خوش پوشگینیشلی-گینیکلی
خوش ظاهرگروکوملیخستهیورقون
خشن(بی ملاحظه)کناز-کنتوخرده ریزهقیریم قیرتی
خط آهن(راه آهن)دمیریولیخاموشسونمیش
خرسقابان-آییخنکسرین
خدای نکردهتاری ائتمه میش کنخولسارساق
خروج(قیام)ایاقاقالماق-ئوزه دورماقخروج(خارج )چیخماق
خرابوئجه گلمز-چورومیش-قولایخس وخاشاککورکوس-چورچوب
خشک کنسوچکنخردکنقیمکی-دوغریان
خراش-خراشیدگیجیزیقخلافاگری-ایری
خامچیخفیفآزجا
خیاریئل پنه حخمسبئش دن بیر
خطجزیق-یول-اینجه یازیخارجقراق
خیاطدرزیخلع یدالین اوزمک-الین گوددمک
خون آلودقانلی-قاناباتمیشخونین مالقانابلشمیش
خواستهایستک-اورکده اولان-اورک ایستین-اورکدن کئچنخیلیان-چوخ
خیلی زیادان چوخخرمنخویون
خرمنکوبخویون دوئنخفت وخواریسینماخ-کیچیلماق
خمیازهگرنه شمکخارجیاوزگه
خوشهسالخیمخدادادیتانری وئرگیسی-تاری وئردیگی
خیلی نفهمچوخ آنناماز-زیرراماخرد-خردهکیچیک-کورپه
خراجبوغ پولیخراجخژده ک-چوخ خژلین
خاکسترکولخوش سیماگوروکوملی
خشکسالیقوراقلیقخریدآلیش-آلماق
خوش تیپیاراشیقلیخوشگلگویچک-گوزل
خشنکوبودخمیازهگرنه شمه
خواستگارائلچیخوابیدهیاتمیش-یاستی
خوش خط-خطاطاینجه یازیچیخطهیورد-ئولکه-بولگه
خلقیارادیجلیق-یارادیلمیشخلاقیارادانجیل-چوخ یارادیجی-ان یارادیجی
خلطفرتیقخارشقاشینما
خواست خداتانری ایستگیخاکیتپراقاباتمیش-تپراقلی-اوزی دوتمیان
خبیاخچیختنهکسدیرمک
خانه زادائواوشاقیخمار-خماریآخینماق-آخیناراق
خدمتقوللوقخادم-خدمتکارقوللوقچی-قوللوق ائدن
خزندگانسورونه نلر-سورونگن لرخونخواهیقان ساواشی
خیریوخخیریاخچی ایش
خوشحال کنندهماراخلی-موتلیخریتائششک لیک
خوشبختییاراماق-آق گونه چیخماقخوش شانسیارامیش-آق گونلی
خلاقیتیارادیجیلیق-یاراتماقخلاصیقورتاراجاق
خردسالکورپهخفدن(خفادن)آرخادان-گیزلیندن
خزندگانسورونگن لرخون ریزیقان گئت مک-قان گئدیمی-قانآخیمی
خودزنیاوزون ویرماقخودکشیاوزون ئولدورمک
خودبینفیریلداقچی-اوزون بگه ننخداحافظتانری قوروسون
خاتمهقورتاریش-سونیخورجینهئیبه
خریدارآلیجیخاصاوزیچون – اوزلیگیچون-بیریچون
خصوصیاوزلیک لری – اوزلیگیخونینقانلی
خستهیورقونخاطراتکئچمیش گونلر- باشاگلمیشلر-گونده لیکلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *