لغات ترکی د

فارسیترکیفارسیترکی
دست بدستال به الدوقلوائکیز
دومایکینجیدولایهایکی قات
دودهنه-دولبهایکی آغیزدیدورو-دورویهایکی ئوزدی
دلکونول-گوئولدست اندازچولاچوققور
دانه درشت(کله گنده-سرسبد)تای باشیدرهم(مخلوط)قاریشیق
دردآغریدردشدید-دردزایمانسانجی
دروازه بان(گلر)گودوکچی-قاپیچیدانس(رقص)اویناماق
دامادیزمهدرندهیرتیجی
دیزیپیتیدیدگاه(نظر)باخیم-باخیش
درست وحسابیفری باشدیدرازکشاوزانمیش
دره تپهانیش یوققوشدستکشال جک
دیرگئج-گئژدودتوستی
دودههیسدیوانه وارده لی سو
درب ظروفقاپاقدرهم برهمدارماداغینتی
دیگقازاندریادنیز-دهنز
دادوفریادقیشقریقدادوبیدادوای شوئن
دست پاچلفتیشپ پهداخلایچره-ایچری
دزدکیسییه سییهدستبندقول باغی
دوو(دوومیدانی)قاچیش-قاچماقدرآمدقازانج-گلیر
دعوا(پرخاشگری)آتیلیشدوبلایکینجی
درب خروجچیخیش قاپی سیدلربا-دلبراورگ آپاران
دملچیباندوستیولداش
درماندهیازیقدریوزهیولچی
دوغآیراندیوارچپر
دوشادوشچگین چگینه(چیین چیینه)دربدرقاپیدان قاپیا-دیدرگین
داخل پرانتزدیرناق ایچینده-سوزآراسیدیارئولکه-توپراق
دعواساواشدلتنگیداریخماق
دلجوییاورگ اله گتیرمکدست وپاگیرال ایاق دوتان-ال ایاقا دولاشان
دامناتکدرازقداوجابوی
دیوانه میوانهده لی ملیداناآییق-بیلیجی
دیدارگوروشداوطلباوزی ایستمک-اوزایستکیلن
دگرگون-دگرگونیده ییشیک لیکدزدکیاوغریلارکیمی-سیه سیه
دینبورجدربستقاپی باغلی
دروغینیالانچی-یانلیشدرحال جنگساواشارکن
دست خالیالی بوش-الی یالیندنبالهدالیجا
دست بدامنیالوارماق-ال لن اتده دوتماقدروازه(گل)قاپی
دینبورجدیناینانجاق-اینام
دست کشالجکدرپیتیدوواق-پیتی قاپاقی-هئچه یاراماز
دوکجه حره-ایرنجیلدفترخانه ازدواج وطلاقآلیش قیریش ائوی
دریاکناردنیزقیراقیدربستقاپی باغلیسی-قاپی باغلی
دلداریئورک وئرمک-اووندورماقدستهقول-قیلپ
درکآنناق-قاناجاق-قانماقدلقکسارساق-اویونجاق-او بو اوینادان-سارساقلیان
دهن لقآغزی یرتیق-انگی بوش-جه ییگی آچیقدیگری-دیگرانیاشقاسی-باشقالاری
دانابیلیجی-آنناقلی-دوشونجه لیدوبارهایکینجی دونه-گینه ده
درصدیوزدن بیر-یوزدن نئچه سی۱۰درصدیوزدن اونی
درخشندهپاریلدیان-پارلاقدل به هم زنایرنچی-اورگ قاریشدیران
دملچیباندفعهدونه-دونم
دلشورهاورک اوونما-اووماجادرساورنج-اورنجه
دم بختائولنمک چاقیدامادیئزنه-کوره کن
دیگرانباشقالاری-آیریلاری-ئوزگه لریدریک به چشم زدنبیرگوزقیرپیمی
دلالایشی بیرلشدیرن-بیربیرینه چاتیشدیران-آل وئری باریشدیراندانش آموزاوگرنچی-اوگرنجیل
دستیاریاردیمجی-یاردیمجیلدیدارگوروش
دعوتچاغیریشدعوتچیچاغیریشچی-ائلچی
دانشبیلگیدانشمندبیلیجی
دانش آموزاوگرنجیل – اورنجیلدرآمدگلیر
دستگیریاخالانمیش – دوتولمیشدرگاه بوساغا – قاپی آغزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *