لغات ترکی ز

فارسیترکیفارسیترکی
زنده باد-زنده باشیاشاسین-یاشازالو-زلیسولوک
زوزهاولاما-اولاماقزخمی ومصدومیارالی
زنگولهزنقروزبانه-زبانه آتشدیل-دیلچک-الو-اوتلانماق
زیاده-زیاده خواهیآرتیق-آرتیقراقزپرتیچوخ یکه
زورگوج-گوژزیرتمقلیآنناماز
زندگییاشایش-دیریلیکزنداندوستاق
زندهدیریزنگ-زه یپاس
زیبا-زیباروگویچک-گوروکوملیزیربنابینوره
زیروروآلت اوستزبل-زبلخانچوخ بیلمیش
زینتیاراشیقزیوربزه نیش
زبالهتوکونتیزمزمهمزیلدی-مزیلداماق
زایماندوغماقزمانچاق-چاقی
زمان ظهرگون اورتاچاقیزمان شبگئجه چاقی
زمان طلوعگون چیخانچاقیزمان کشتارقیرقین چاقی
زمان سقوطدوشن چاقی-یخیلان چاقیزمان تلافییئرینه یئتیرن چاقی
زمزمهمزیلتی-مزیلداماقزیرشلواریتومان
زن وشوهرارآروادزن وفرزندآرواداواشاق
زنقادین-آروادزلفساچ-تل
زاویهبوجاقزنداندوستاق
زندان باندوستاقچیزبالهتوکونتی-آتمالیلار
زندگی-زندگانییاشایشزیرنظرگوزآلتی-گوزتلمه
زرنگزبالداق-دیبه لکزورکیگوج لمک-گوجنن
زورگوگوج دیین-گوجلیینزایشگاهدوغوم ائوی
زیربغلقولتوقزانو درددیزآغریسی
زبان مادریآنادیلیزادگاهآنایورد – دوغوم ئولکه سی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *