لغات ترکی ش

فارسیترکیفارسیترکی
شلختهپلش-پینتیشباهتاوخشار-سایاق-بنذر
شکموقارینپاشاخبوینوز
شاخهخول-بوداقشکستنیسیناجاق-سینان
شکنندهسینانشیله پیلهقوشماجا-آرتیرماجا
شکیبادوزوم-دوزه نشکست تورمباهالیقی سیندیرما-اوجوزدورماق
شادیسئوینج-موتلی-شنلیکشورتتونکه-دارباراق-دالبالق
شلیکآتیش-توللانیششیراصلان
شمارشسایماق-ساییششدیدگرگین
شانهداراق-چگینشکستهسینیق
شانه به شانهچگین چگینشکسته بستهسینیق سالخاق
شکاراووشکارچیاووچی
شاهینلاچین-قارتالشهرهتانینمیش-آدلی
شکسته بندسینیق چیشکافچارتداق
شکوفهچیچکشقه شقهپارچالاماق-پارچاپارچا
شست وشویوماق-یووندورماقشنااوزمک-چینمک
شیزات-زادشربتایچگی-ایچمه لی
شوخیزارافات-میرت-دولاشماقشعبده بازاویون باز
شروعباشلانیششلاققمچی-قیرمانج
شترمرغدوه قوشیشناگراوزگونچی
شناورسواوستونده قالمیششباهتاوخشار-بنذر
شگوناوغورشیارچارتداق
شعورقاناجاق-دوشونجه-آنناقشکم دردقارین آغریسی
شمشیرقلنجشمارهسای-سایی
شیفتهوورقونشب زفافگلین جیک گئجه سی-گلین بگین اول گئجه سی
شکنجهاینجیتمکشورهکه پک
شوکتارتیشما-دارتیشماشاگرداورنجیل – ایشتک چی
شادیسئوینجشترمرغدوه قوشی
شن زارقومسالشبیه اوخشار – سایاق
شرقکونه ی – گون چیخان ساری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *