لغات ترکی ض

30,000 ریال – خرید
فارسیترکیفارسیترکی
ضلالتیولدان چیخماق-یولی ایترمکضمانتتاپشیریک-آرخادورماق
ضیافتقوناقلیق-ان بویوک قوناقلیقضیقگوده لیق-آزلیق
ضرب-ضربه-ضربدرچیرپانج-چالماقضربه فنییخماق-آرخاسین یئره ویرماق
ضربتیتئز-تئزجه-تئزلی-تله سه تله سه-گوپ پیلتی لنضبطتوتماق-یازماق-توتوب گوتورمک
ضبط صوتسس گوتوروجی سی-سس گوتووشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.