لغات ترکی ق

فارسیترکیفارسیترکی
قویگوجلیقیافهئوز-گوروکوم
قربانیاوزوندن کئچن-تاری کسگینیقتل وکشتارقرقین-قردی قردی
قوریچایدانقندانقت قابی
قدوبالابوی بوخونقلفتیلیپ بیز-پوتولی
قلابقیرماققلابییالانچی-یانلیش
قدمآردین-آردیم-آتدیمقلافقین
قرعهپوشکقدوقامتبوی
قوامدوروم-کوکلنمهقیل وقالدئیینمه
قافیهباغلامافبیله-قومائل
قدم به قدمآردیم آردیمقرعه کشیپوشک آتماق
قابلباریشیقلی-دگرلیقسمتبولوم
قاطی پاطیقات قاریشیققنداقبله ک
قاصدائلچیقلمبهلیپ بیز
قضاوقدرقادابالا-اولاجاق-یازیقفلباغلاما-باغلاماق
قفسدوستاققدیمیچوخدانکی-ان قاباقکی
قوت لایموتچورک-یئییم قدریقارمانیقات قات-قات باقات
قلبئورک-باغرقلبقوندارما-یالانچی-قپ
قهرکوسماق-میسماققهروآشتیکوسیب باریشما
قدبویقسمآند
قسامهآندایشدیرماق-آند وئردیرماققسطقصا قصا بورجی وئرمک-اوده مه
قوهگوجقیمتده گر
قوزبالاقوزپیرداشیق-اوسته به اوسته -اور اورون اوستهقیافهئوز-گوروکوم
قرکمربیلی اویناتماق-بوللاماق-بورجوخدیرماققلادهبویونداکی باق-بویون باقی
قلمبهیئکه-آغیزداسیغماز-آغیزاسیغیشمیانقلمبه سلمبهیئکه یوکه-آغیزدان بویوک سوز
قلقلکقدیققارچگوبه لک
قایم موشکگیزلین پاچ-گیزدیلین پاچقباحتپیس لیک
قاب عکسرمکهقصاصآجیق-آجیق چیخماق
قلکدخیلقازاماتدوستاق
قلاف-غلافقینقیاستوتوشدیرماق-سالیب چیخماق
قاففیرتدان-فیرت وئرمکقصاگوده-یاخین
اقصانقاطیاخین یئرلر-ال چاتان یئرلرقولسوز-تاپشیریق
قبرباستراجاق ائوی-باستریلیش یئریقباحتپیسلیک – بگه نیلمز
قتلئولدورمهقاتلئولدورن
قریبیاخینقربتیاخین یئر – یاخینلیق
قرابتیاخینلیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *