لغات ترکی ل

فارسیترکیفارسیترکی
لبالبدوپدولی-دومدولیلایهقات
لایه به لایهقات باقاتلایعقلآناقسیزلیق
لاینفکآیریلمیان-آیریلمازلرزشدبرمک
لرزاندبره رکنلپاورد
لپ مطلبسوزون سئچیلمیشی-سوزون دگرریسیلبخندگولوش
لقمهتیکه-بللهلهازیلمیش-داغیلمیش-لنجیخ میش
له ولوردهایاق آتداداغیلمیشلذیذدادلی
لیکنآنجاق-یالنیزلاغرآریق
لاغرمردنیئوله تلاپوشیچوللاماق-گیزلتمک
لفتاوزاتماقلیز-لغزشسوروشمک
لالمونیدانشمامازلیقلغزان-لغزندهسوروشکن
لاطائلاتیونگول سوزلر-سارساق سوزلرلیسیالاماق-یالاق
لفافهاورتوکلی-اوستی اورتولیلیاقتچیخیم-باجاریق
لقلاخلباسگئییم-پالتار
لباس زمستانیقیش گوییمی-قیش پالتاریلباس تابستانییای گئییمی-یای پالتاری
لختلوتلخت وپتیتومانچاق
لحافیورقانلنگه به لنگهتای دئه ییشیک
لاشهقاخ-قابیق-ئولیلامپایشیق
لب خوانیدوداقدان اوخوماق-دوداقدان بیلمکلیکنآنجاق
لگدکوبتاپدالاماق-ایاق آلتداتاپداماقلکنت زبانپل تک
لیوانبارداقلبریز – لبالبداشقین – آغیزبوغوز
لپاوردلخته-لخته خوندوروم – قان دورومی
لبلسگئییم-پالتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *