لغات ترکی ن

فارسیترکیفارسیترکی
نشانهتورشنژادکوک-اوخشار
نیکی وپرسشیاخچیلیقدان نه سوروشنارسکال
ناقص الخلقهسیسقاناهماهنگ-نامناسبقاریشیقلیق-آلای قولایلیق
نازاقصیر-دوغابیلمینناخن-ناخن گیردیرناق-دیرناق دوتان
نیمه پریاریمچلیقنشست وبرخاستاوتوروب دورماق
نصف-نیم-نیمهیارینستوهسارسیلماز
نمایشگورست مک-گوسترمک-گورونتینوازشال چک مک-تومارلاماق
نگارشیازماقنکوهشدانناماق
نمائوزنره خرائرکک ائششک
ناپیداگورسنمیننصف روزیاری گون-گونون یاریسی
نصف شبیاری گئجه-گئجه یاریسینورانیایشیقلی-پارلاق
نفیدانماق-بویون توتماماقنهیقوریماق-اوزاقلاشدیرماق
نسوانقادینلار-آروادلارنویدمشتلیق-مشتلوق
نترسقورخماز-قورخمیاننسبتقوهوم
نیشگونچیمدیکنفرین-نفرین شدهقارقیش-قارقیلمیش
نک-نوکدیمدیک-اوجینشکنسینماز-سینمیان
نامیآدلی-آدآچمیشنامگذاریآدقویدی
نجاتقورتولوشنفلهآرادان آپارماق
نیروگوجنرمیوموشاق
نامزدآداخلینگاه-نظارهباخیش-باخماق
نهایتقورتاریشنوشتهیازی
نوازندهچالیچینفهمدوشونمین-دوشونمز
ناتوانگوجسیز-گوجدن توشمیشنانواچورکچی
نان ونمکدوزچورکنمونه برداریدامازدیق
نم نم صبحشه – شه لمهنفرتآجیقی گلمک
نازلاوجوز-گویدن انمکنوحهمرثیه
نگهبانگوزتچینزاعساواش-دویوش
ندیدبدیدگورمه میشنگارایستکلی
نونهالکورپهنوبنیادینی قورولوش
نهالشوونرمیوموشاق
نوروزبایرام-ینی گوننفوذکئچمک-سوزی یئریمک-سوخولماق
نیلوفرسارماشیقنمناکیاشلی-شئه لی
نکات ایمنیگوزه ت له مه لیلرنشیبآشاغی-ئوزی آشاغی
نجاتقورتاریش-قورتولوشنامبارک-ناخوشاینداوغورسیز
نشانهایز-دهه تنشانه گیریدهت دمه
نویسندهیازیچینشخوارگوشه مک
ناجورقولاینتراشیدهیونونمامیش-یونونیلماز
نقاشچکی جی-بویاخچینصابیاپیشدیران-ویران
نقاددریندن ایزلین-درین باخیملیناخنکقیرداما-بارماخلاما-دیرناخلاما
نداریوخسولنان آورچورک گتیرن-ائوین بویوگی
نخراشیده ونتراشدهکلم کوتور-یونومامیش-کوبودنما(نمود)گورشنیش-گوروکوم
نعرهقییم چیغرماق-هوکورمکنرمیوموشاق
نارسکالناجورقولای-تای ده ییشیک
نچسبیاپیشمیان-سوسور-اوره گه یاتمیاننبردساواش
نردهبارماقلیقنرم نرمکیواش یواش-یوموشاق یوموشاق
نرم نرمیوم یوموشاقنقابیاشماق-ئوزلیک
نوجوانینی یئنمهنونهالتزه شوو-اوشاق
نهالشوونازاسونسیز
ناباورانهاینانیلمازنابخردانهدلیلیک له
ناجوانمردانهکیشیلیکدن اوزاقلیلقلا-کیشیلیکدن قیراقنوهتوروم-تورون
نیقمیشنیستانقمیش لیک
نزولانمک-انیمنام آورآدلی سانلی-تانینمیش
نسل – نژاددول – توومناجور قولای
نصف ونیمهیاریمچلیقنقره جاتگورگوموش
نرم کنندهیوموشالدان – یوموشادانجیلنشتیسوزگی-دامجی
نارساییچاتیشمامازلیق – یترمه مزلیکنارسایی خونقان چاتیشمامازلیق -قان یتیشمه مزلیک
نازک کاری(اصطلاحی درساختمان سازی)ایچری ایشی نقشهخلطه – خلیطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *