لغات ترکی ه

فارسیترکیفارسیترکی
هم سن وسالتای توش-یاشیتهشتادسکسن
هیکلبوی بوخونهمسایهقونشی
هست ونیستواریوخهرکسکیمسه
هوادارقایقیهدف-هدف گیریدهت-دهت ده مه
هدایتیول گوسترمک-یول گورستمکهمدمیولداش
هویداآیدینهوشمندآییق
هجمهساتاشماهبهباغیشلاماق
هرآنچهنه واردیساهوکیوموروق
هوک راستساق یوموروقهوک چپسول یوموروق
هندالهموارهاونم دونم-هئی
هیزماودونهیزم شکناودون سیندیران-اودون قیران
هماوازسس سسههمساناوزتایی-تای توشی
هجومجومماق-یوگورمکهولقورخی
هول هولکیقورخاقورخاهشدارئوزه دورماق
هفت چشمهیددی گوز-یددی بولاقهارقودوز
هرسخوللاماقهتک حرمتساتاشماق-سیندیرماق
هجومیوگورمکهشت گوشهسگگیزبوجاقلی
هارت هورتهای بدریق-هده قورخی-بوی دئمکهفت سنگلوپورت داشی
هواپیمااوچاق-اوچاکهیپنوتیزماووسون
همدستال بیرهجومجومماق – شیغیماق
همکلاسیاوگرنجی یولداشی – اورنجه یولداشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *