لغات ترکی گ

فارسیترکیفارسیترکی
گیرایلیشه جک-توتقی-ایلیشیکگیاهبیتگی
گوشهبوجاقگرامیایستکلی-ایستملی
گردو-گردکانقوزگروگاناوغورلییب ساخلاماق
گلگونچیجک یاناقی-قنااوخشار-قان سایاقیگفتگودانیشیق
گردشگزمکگلابچیجک سویی
گلچیچکگلپالچیق-زیق
گل آلودپالچیقلی-زیقلیگیرودارتوتوب آسماق چاقی-توتاتوت چاقی
گوشتالواتمل-اتلی متلیگوربه گورتون به تون
گلداندیب چکگردوخاکتوزتپراق-توزاناق
گهوارهبئشیکگدایوخسول-دیلنچی
گمنامتانینمیانگستاخئوزلی-سرتیق
گردنهگدیک-بویونگشت وگذارگزمک-دولانماق
گل مژهایت دیرسکیگذشتهکئچمیش
گذران(گذران زندگی)کئچینه جک-دولانیشیقگوزبالاگوزاوراوستن اور
گرفتارایلیشمیش-ایلیشنگمشدهایتمیش
گلهسوری-ناخیرگله بانناخیرچی
گیسوبیرچک-تلگندهزپرتی
گیجبایتال-بیمانگوجه فرنگیپامادور
گیرمدوتاق-توتاقگشادگن
گردوقلمبهیوموریگوشوارهسیرقا
گردن بندبویون باغیگردوخاکتوزتپراق-توزاناق
گستردهسریلمیش-یاییلمیش-بوللی-چوخلیگریبانیاخا
گل(دروازه)قاپیگلر(دروازه بان)قاپیچی
گردن کلفتبوینی یوغونگردنکش-گردنکشیبوینی دیک دوتان-باش اگمین
گوناگونینی به ینیگرهدوگون
گره گشادوگونی آچان-یاردینجیلگردهچیگن-کورک بویون
گناهبابال-سوچگربه سانانپیشیگه اوخشارلار=پیشیگه بنذرلر
گرگقوردگرگ سانانقوردابنذرلر-قوردااوخشارلار
گوشیقولاقلیقگماشتا(گماشته)قوللوقچی-ایش چی-ایش اوسته قویماق-ایشتکچی
گروهسوریگرمایشیقیزدریجی
گشایشآچیلیشگردشگزینتی
گورباستریلیش یئریگورکنباستریلیش یئری قازان
گیرمدوتوتاق-توتاقگیرهدوتاجاق-دوتاجاق یئری-قیلپ
گیراتوتارلیگرفتهتوتولمیش-توتقون
گیرندهتوتارقانگزندهسانجلی-سانجان
گزیدهسئچگین-سئچیلمیشگریزانقاچاراق
گریانآغلیارکن-آغلار-آغلیاآغلیاگریمبزه نتی-بزه نمیش
گریموربزکچی-بزیین-یاراشیقاسالانگردوقلمبهیوم یوموری
گرانقیمتدگرلی-یوخاری دگرهگربه وار-گربه سانپیشیک کیمی – پیشیک سایاقی- پیشیک تک

۱ Comment

Add a Comment
  1. حروف.گچپژدرعربی و زیر مجموعه اش نیست.ومخصوص تورکی است.مثلا گدا تورکی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *