لیست ارتش های قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۷ منتشر شد

سرانجام انتظارها به پایان رسید و پس از گذشت چند ماه، لیست ارتش های قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. موسسه گلوبال فایر پاور با آغاز هر سال میلادی اقدام به گردآوری آمار و ارقام مختلف و انتشار لیست قدرتمندترین ارتش‌های جهان می‌کند و پیش از این لیست گلوبال فایر پاور از قدرتمندترین ارتش‌های جهان در سال ۲۰۱۶ توسط سایت نارون منتشر شده بود. فهرست منتشر شده توسط این موسسه هم اکنون به مهم‌ترین و شناخته‌ شده‌ترین لیست در این زمینه تبدیل شده است و نهادهای مختلف آمار این موسسه را تا حد زیادی معتبر می‌دانند. رتبه بندی این موسسه به این صورت است که هر کشور امتیازی را کسب می‌کند و هرچه این امتیاز به صفر نزدیک‌تر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر آن کشور است. از نکات جالب توجه این لیست قرارگیری ایران در رتبه ۲۰ است. این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۲۱ و در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ در رتبه ۲۲ قرار داشت.

البته برای داشتن درک درست نسبت به لیست منتشر شده توسط این موسسه باید به برخی نکات توجه کرد که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. نکته اول این است که در این رده‌بندی قدرت هسته‌ای و شیمیایی کشورها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. مورد دوم این است که تنها تعداد تسلیحات هر کشور اهمیت ندارد بلکه کیفیت آن‌ها نیز در امتیازدهی دارای نقش مهمی است. در نهایت باید توجه شود که عوامل جغرافیایی و تعداد نیروی انسانی در این رتبه‌بندی دارای نقش تعیین کننده هستند. با نارون مگ همراه باشید تا لیست ارتش های قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۷ مطالعه نمایید.

لیست ارتش های قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۷

۱- ایالات متحده آمریکا با امتیاز ۰٫۰۸۹۱

رتبه سال قبل: ۱

تعداد نیروهای نظامی: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۵۸۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲- روسیه با امتیاز ۰٫۰۹۶۳

رتبه سال قبل: ۲

تعداد نیروهای نظامی: ۷۶۶٫۰۵۵ نفر

بودجه نظامی: ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳- چین با امتیاز ۰٫۰۹۷۷

رتبه سال قبل: ۳

تعداد نیروهای نظامی: ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۶۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴- هند با امتیاز ۰٫۱۶۶۳

رتبه سال قبل: ۴

تعداد نیروهای نظامی: ۱٫۳۲۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۵- فرانسه با امتیاز ۰٫۲۰۰۱

رتبه سال قبل: ۵

تعداد نیروهای نظامی: ۲۰۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۶- بریتانیا با امتیاز ۰٫۲۱۹۸

رتبه سال قبل: ۶

تعداد نیروهای نظامی: ۱۵۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴۵٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۷- ژاپن با امتیاز ۰٫۲۲۲۷

رتبه سال قبل: ۷

تعداد نیروهای نظامی: ۲۵۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۸- ترکیه با امتیاز ۰٫۲۶۱۴

رتبه سال قبل: ۸

تعداد نیروهای نظامی: ۴۱۰٫۵۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۸٫۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۹- آلمان با امتیاز ۰٫۲۶۳۴

رتبه سال قبل: ۹

تعداد نیروهای نظامی: ۱۸۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۰- ایتالیا با امتیاز ۰٫۲۷۷۲

رتبه سال قبل: ۱۰

تعداد نیروهای نظامی: ۳۲۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۱- کره جنوبی با امتیاز ۰٫۲۸۰۴

رتبه سال قبل:

تعداد نیروهای نظامی: ۶۲۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۲- مصر با امتیاز ۰٫۳۰۹۵

رتبه سال قبل: ۱۲

تعداد نیروهای نظامی: ۴۷۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۳- پاکستان با امتیاز ۰٫۳۳۶۷

رتبه سال قبل: ۱۳

تعداد نیروهای نظامی: ۶۲۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۴- اندونزی با امتیاز ۰٫۳۴۷۱

رتبه سال قبل: ۱۴

تعداد نیروهای نظامی: ۴۷۶٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۶٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۵- اسرائیل با امتیاز ۰٫۳۵۸۹

رتبه سال قبل: ۱۶

تعداد نیروهای نظامی: ۱۶۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۶- ویتنام با امتیاز ۰٫۳۷۰۱

رتبه سال قبل: ۱۷

تعداد نیروهای نظامی: ۴۱۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳٫۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۷- برزیل با امتیاز ۰٫۳۷۷۱

رتبه سال قبل: ۱۵

تعداد نیروهای نظامی: ۳۳۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۸- لهستان با امتیاز ۰٫۳۸۷۶

رتبه سال قبل: ۱۸

تعداد نیروهای نظامی: ۱۲۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۹٫۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۱۹- تایوان با امتیاز ۰٫۳۹۰۱

رتبه سال قبل: ۱۹

تعداد نیروهای نظامی: ۳۰۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۰٫۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۰- ایران با امتیاز ۰٫۴۰۲۴

رتبه سال قبل: ۲۱

تعداد نیروهای نظامی: ۵۴۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۶٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۱- تایلند با امتیاز ۰٫۴۰۶۱

رتبه سال قبل: ۲۰

تعداد نیروهای نظامی: ۳۱۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۵٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۲- استرالیا با امتیاز ۰٫۴۱۷۳

رتبه سال قبل: ۲۳

تعداد نیروهای نظامی: ۶۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۳- کره شمالی با امتیاز ۰٫۴۳۲۷

رتبه سال قبل: ۲۵

تعداد نیروهای نظامی: ۷۰۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۴- عربستان سعودی با امتیاز ۰٫۴۴۵۲

رتبه سال قبل: ۲۴

تعداد نیروهای نظامی: ۲۳۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۵۶٫۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۵- کانادا با امتیاز ۰٫۴۴۶۵

رتبه سال قبل: ۲۲

تعداد نیروهای نظامی: ۹۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۶- الجزایر با امتیاز ۰٫۴۴۷۷

رتبه سال قبل: ۲۶

تعداد نیروهای نظامی: ۵۲۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۷- اسپانیا با امتیاز ۰٫۵۰۲۷

رتبه سال قبل: ۲۷

تعداد نیروهای نظامی: ۱۲۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۸- یونان با امتیاز ۰٫۵۱۴۲

رتبه سال قبل: ۲۸

تعداد نیروهای نظامی: ۱۸۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۶٫۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۲۹- سوئد با امتیاز ۰٫۵۷۸۷

رتبه سال قبل: ۲۹

تعداد نیروهای نظامی: ۱۴٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۶٫۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۰- اوکراین با امتیاز ۰٫۵۸۵۱

رتبه سال قبل: ۳۰

تعداد نیروهای نظامی: ۱۶۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۱- چمهوری چک با امتیاز ۰٫۶۳۴۲

رتبه سال قبل: ۳۲

تعداد نیروهای نظامی: ۲۱٫۱۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۲- میانمار با امتیاز ۰٫۶۵۵۷

رتبه سال قبل: ۳۳

تعداد نیروهای نظامی: ۴۰۶٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۳- مالزی با امتیاز ۰٫۶۶۴۹

رتبه سال قبل: ۳۴

تعداد نیروهای نظامی: ۱۱۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۴- مکزیک با امتیاز ۰٫۶۷۹۲

رتبه سال قبل: ۳۱

تعداد نیروهای نظامی: ۲۷۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۵- آرژانتین با امتیاز ۰٫۷۱۰۵

رتبه سال قبل: ۳۵

تعداد نیروهای نظامی: ۷۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۶- سوئیس با امتیاز ۰٫۷۱۲۶

رتبه سال قبل: ۳۷

تعداد نیروهای نظامی: ۱۴۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۷- نروژ با امتیاز ۰٫۷۱۶۸

رتبه سال قبل: ۳۸

تعداد نیروهای نظامی: ۲۷٫۵۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۸- هلند با امتیاز ۰٫۷۲۱۴

رتبه سال قبل: ۳۹

تعداد نیروهای نظامی: ۵۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۹٫۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۳۹- پرو با امتیاز ۰٫۷۳۹۱

رتبه سال قبل: ۴۰

تعداد نیروهای نظامی: ۱۲۰٫۶۶۰ نفر

بودجه نظامی: ۲٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۰- کلمبیا با امتیاز ۰٫۷۴۹۹

رتبه سال قبل: ۴۱

تعداد نیروهای نظامی: ۴۴۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱۲٫۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۱- ونزوئلا با امتیاز ۰٫۷۵۰۱

رتبه سال قبل: ۴۵

تعداد نیروهای نظامی: ۱۱۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۲- اتیوپی با امتیاز ۰٫۷۶۸۲

رتبه سال قبل: ۴۲

تعداد نیروهای نظامی: ۱۸۵٫۵۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۳- سوریه با امتیاز ۰٫۷۶۸۳

رتبه سال قبل: ۳۶

تعداد نیروهای نظامی: ۱۸۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۱٫۸۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۴- رومانی با امتیاز ۰٫۷۷۱۲

رتبه سال قبل: ۴۳

تعداد نیروهای نظامی: ۷۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲٫۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۵- نیجریه با امتیاز ۰٫۷۷۶۲

رتبه سال قبل: ۴۴

تعداد نیروهای نظامی: ۱۳۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۲٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۶- آفریقای جنوبی با امتیاز ۰٫۸۱۲۹

رتبه سال قبل: ۴۶

تعداد نیروهای نظامی: ۸۹٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۴٫۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۷- شیلی با امتیاز ۰٫۸۲۰۴

رتبه سال قبل: ۴۷

تعداد نیروهای نظامی: ۶۰٫۵۵۰ نفر

بودجه نظامی: ۵٫۴۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۸- ازبکستان با امتیاز ۰٫۸۳۱۹

رتبه سال قبل: ۴۸

تعداد نیروهای نظامی: ۶۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۴۹- فیلیپین با امتیاز ۰٫۸۴۵۱

رتبه سال قبل: ۵۱

تعداد نیروهای نظامی: ۲۲۰٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

۵۰- بلاروس با امتیاز ۰٫۸۵۰۸

رتبه سال قبل: ۴۹

تعداد نیروهای نظامی: ۶۵٫۰۰۰ نفر

بودجه نظامی: ۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

 

پی نوشت : کشور عزیزمان ایران با داشتن ارتش و سپاه و بسیج و ایمان و اتکای به خدا و توسل به قرآن و ائمه اطهار ، مطمئنا قدرتمند ترین نیروی ایمانی و نظامی جهان را داراست که هیچ کشوری جرئت تجاوز به آن را ندارد و نخواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *