میکروب شناسی ادرار

در این بخش چند کار بر روی ادرار های u/c انجام می گردد . یکی از این کار ها انجام کشت ادرار بر روی محیط های بلاد آگار و ENB می باشد . بعد از اینکه ادرار را در هر دو محیط ذکر شده کشت دادیم ، در فور ۳۷ درجه به مدت ۲۴ ساعت قرار داده و سپس بررسی می کنیم . اگر میکروبی در هر دو محیط رشد کرده باشد گرم منفی است و اگر فقط در یک محیط رشد کرده باشد ، گرم مثبت است .

از پاتوژن های ادراری ، باکتری E.coli است که دارای جلای سبز فلزی می باشد که باسیل گرم منفی است و در هر دو محیط بلاد آگار و ENB رشد می کند که برای آنتی بیوگرام در محیط مولر هینتون آگار آماده اش می کنیم . که بخشی از کلنی آنرا برداشته و در تمام سطح محیط مالیده و کشت داده و سپس دیسک های خاصی را برای بررسی مقاومت و حساس بودن باکتری به آن دیسک ها بررسی می کنیم .

اگر کلنی فقط در محیط بلاد آگار رشد کرده باشد ، گرم مثبت است که از تست کاتالاز استفاده می کنیم و سپس تست های افتراقی می گذاریم تا تشخیص بدهیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *