نماز آیات حائض و نفساء در زلزله و …

وظیفه زن حائض و نفساء در به جا آوردن نماز آیات به واسطه زلزله و مانند آن چیست؟
امام خمینی(ره)؛ نماز آیات واجب نیست.

حضرت آیهالله بهجت(ره)؛ بله، باید به نیّت اداء آن را به جا آورد.

حضرات آیات تبریزی (ره)و خویی(ره) و سیستانی(مدظله العالی)؛ اگر در حال حیض یا نفاس زن، رعد و برق و مانند این‌ها اتفاق بیفتد نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.
حضرت آیهالله خامنه ای(مدظله العالی)؛ اگر در حال حیض یا نفاس زن، خسوف و کسوف اتفاق بیفتد و تا باز شدن ماه و خورشید حیض و نفاس ادامه داشته باشد، نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است حکم نماز آیات بالنسبه به حائض و نفساء در صورتی که زلزله اتفاق بیفتد.

حضرت آیهالله شبیرزی زنجانی(مدظله العالی)؛ اگر در حال حیض یا نفاس زن، زلزله یا رعد و برق و مانند این‌ها اتفاق بیفتد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از پاک شدن، نماز آیات را بخواند.
حضرت آیهالله صافی گلپایگانی(مدظله العالی)؛ نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست، ولی بعد از پاک شدن بنا بر احتیاط مستحب آن را به جا آورد و بنا بر احتیاط نیت ادا کند.
حضرت آیهالله فاضل لنکرانی(ره)؛ اگر در حال حیض یا نفاس، زلزله یا سایر آیات پدید آمد بنا بر احتیاط واجب پس از پاک شدن نماز آیات را به نیّت ادا به جا آورد.

حضرت آیهالله مکارم شیرازی(مدظله العالی)؛ نماز آیات بر حائض و نفساء واجب نیست.

حضرت آیهالله نوری همدانی(مدظله العالی)؛ اگر در حال حیض یا نفاس زن، آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز می شوند در حال حیض یا نفاس باشد [یا زلزله اتفاق بیفتد]؛ نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

حضرت آیهالله وحید خراسانی(مدظله العالی)؛ اگر در حال حیض یا نفاس زن، زلزله و رعد و برق اتفاق بیفتد بنا بر احتیاط واجب بعد از پاک شدن نماز را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *