نمایان بودن موهای مصنوعی، گردنبند و دستبند

سوال: آیا پوشاندن موهای مصنوعی و زینت پنهان (گردنبند و دستبند) در نماز و یا نزد نامحرم لازم است؟ اگر زینت پنهان روی لباس باشد چطور؟

آیه الله بهجت(ره):

پوشاندن موهای مصنوعی برای زن در نماز واجب نیست و از نامحرم اگر مصداق زینت باشد پوشاندن واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله تبریزی(ره):

پوشاندن زینت، بر زن در نماز لازم نیست اگر چه ظاهر باشد ولی بدن باید مستور باشد امّا پوشاندن زینت از نامحرم لازم است والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):

*اگر موی مصنوعی عرفاً موی او محسوب می شود پوشاندن آن در نماز لازم است.

*پوشاندن موی مصنوعی از نامحرم لازم است.

*پوشاندن زینت پنهان در نماز در صورتی که روی لباس باشد نامحرم حضور نداشته باشد واجب نیست.

*برای زنان پوشاندن آنچه زینت محسوب می شود از نامحرم در هر حال لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

در نماز لازم نیست ولی از نامحرم باید بپوشاند و دستبند از زینت پنهان نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

پوشاندن موی مصنوعی در حال نماز و از نامحرم واجب نیست مگر آنکه موجب تحریک شهوت نامحرم شود که در این صورت پوشاندن آن از نامحرم واجب است ولی برای نماز مضر نیست و همچنین زینت که روی لباس افتاد اگر موجب تهییج نامحرم شود پوشاندن آن از نامحرم واجب است ولی برای نماز اشکال ندارد. واله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

برای زنان در حال نماز، پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت های پنهانی (مانند دستبند و گردنبند) و زینت صورت (مانند سرمه چشم) لازم نیست اما واجب است از نامحرم بپوشاند.

(توضیح المسائل، ص ۱۳۵، م ۷۹۵)

 

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

برای زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت های پنهانی (مانند دستبند و گردنبند) نیز لازم است.

(توضیح المسائل، ص ۱۴۴ م ۷۲۹)

 

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اگر پوست بدن پوشیده باشد در صورتی که نامحرم در بین نباشد، پوشاندن آن ها در حال نماز واجب نیست، و اگر نامحرم ببیند، احتیاط واجب آن است که آن ها را بپوشاند و هم چنین است زینت پنهان.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *