هم قافیه ها مختوم به ث

مختوم به اث  مختوم به یث
اثاث
احداث
جدیدالاحداث
میراث
وُرّاث
اناث
خبیث
احادیث
حدیث
علم حدیث
تثلیث
تأنیث
مختوم به وث  مختوم به لث
حدوث
موروث
مبعوث
ثالث
بیمه شخص ثالث
شخص ثالث

 

سایر مختوم به ث

عبَث
مبحث
مبعث
عیدمبعث
مثلث
مؤنث
مخنث
مباحث
حوادث
آبستن حوادث
بیمه حوادث
ستون حوادث
حادث
وارث
باعث
خبث
ثلث
بحث
جرّ و بحث
گرم شدن بحث
مکث
ارث
تناسخ در ارث
مالیات بر ارث
حیث
از حیث
 متشبّث
منبعث
تشبّث
توارث
لوث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *