هم قافیه ها مختوم به حرف الف

با


ابا
ادبا
اطبا
اقربا
الفبا
آبا
آدم‌ربا
آدیس‌آبابا
آهن‌ربا
آهنربا
با
بابا
بارنابا
بی‌محابا
بی‌مهابا
توشیبا
حیدربابا
دلربا
دیبا
رقبا
ریش‌بابا
زیبا
سبا
سبزقبا
سبزه‌قبا
شکیبا
شلم‌شوربا
شوربا
صبا
طوبا
عبا
عجبا
غربا
فریبا
قبا
کوبا
کهربا
محابا
مربا
مرحبا
معجم‌الادبا
نازیبا
ناشکیبا
نجبا
وبا
هواپیماربا
یک‌لاقبا


 پا 


اروپا
بادپا
برپا
برهنه‌پا
بزرگ‌پا
بندپا
بی‌دست‌وپا
پا
تیپا
تیزپا
چارپا
چپ‌پا
چلیپا
چهارپا
خرده‌پا
دوپا
دیرپا
ردپا
سایپا
سراپا
سرپا
سرتاپا
فیپا
کله‌پا
گریزپا
نوپا
هزارپا
هشت‌پا
همپا


 تا 


استفتا
اوستا
ایستا
آتلانتا
آزیتا
آناهیتا
بیتا
بی‌تا
بی‌همتا
تا
تا‌به‌تا
تویوتا
جاکارتا
چیتا
خودستا
دلتا
دیتا
راستا
روستا
سپنتا
ستا
شتا
شگفتا
کودتا
گفتا
گیتا
مهابهاراتا
ناشتا
همتا
هم‌راستا
یکتا


 ثا 


رثا


 جا 


اینجا
این‌جا
آنجا
آن‌جا
بجا
برجا
بی‌جا
بیجا
پابرجا
تک‌هجا
جا
جا‌به‌جا
جابه‌جا
درجا
رجا
سجا
کجا
نابجا
نهاجا
هجا
هرکجا
همه‌جا
همین‌جا
یکجا
یک‌جا


 حا 


امحا
انحا
بطحا
مسیحا


 خا 


زلیخا
ژاژخا
سخا


 دا 


ابتدا
ابهام‌زدا
ادا
اشدا
اشکال‌زدا
اعدا
اقتدا
اوگاندا
اهدا
اهورامزدا
آب‌زدا
آیدا
باخدا
بدا
بدصدا
بلندا
بودا
بیابان‌زدا
بی‌صدا
پاندا
پس‌فردا
پیدا
تشنج‌زدا
تک‌صدا
تنش‌زدا
جدا
جداجدا
حساسیت‌زدا
خدا
خداوندا
خوش‌ادا
خوش‌صدا
دهخدا
ردا
رسوب‌زدا
رطوبت‌زدا
رنگ‌زدا
رنگزدا
روآندا
زدا
سم‌زدا
سودا
سویدا
سیدالشهدا
شهدا
شیدا
صدا
فدا
فرادا
فردا
فقرزدا
فلوریدا
کانادا
کاندیدا
کدخدا
کم‌پیدا
کم‌صدا
گدا
گندزدا
گودا
لیندا
مبادا
مبتدا
مزدا
مقتدا
منادا
میکروب‌زدا
ناپیدا
ناخدا
ندا
هم‌صدا
هوندا
هویدا
هیوندا
یک‌صدا
یلدا
یهودا


 ذا 


ایذا
بدغذا
بی‌غذا
پیش‌غذا
علی‌هذا
غذا
کم‌غذا
لذا
ماذا
مع‌هذا
هم‌غذا


 را 


ابزارگرا
ابطال‌گرا
اپرا
اتحادگرا
اثبات‌گرا
اجتماع‌گرا
اجرا
احساس‌گرا
اخلاق‌گرا
ادغام‌گرا
ارزش‌گرا
استعماگرا
استقرا
اسرا
اسلام‌گرا
اصلاح‌گرا
اصولگرا
اصول‌گرا
اعتدال‌گرا
افترا
افرا
افراط‌گرا
افسانه‌سرا
اقتدارگرا
اقتصادگرا
الکترا
امرا
انتقادگرا
انحصارگرا
انسان‌گرا
انقلابی‌گرا
اوپرا
اهورا
آخرت‌گرا
آرا
آرمان‌گرا
آستارا
آشکارا
آن‌را
آنکارا
بایقرا
بخارا
بداهه‌سرا
بدیهه‌سرا
برون‌گرا
برونگرا
بزم‌آرا
بنیادگرا
بویین‌زهرا
بهشت‌زهرا
پذیرا
پرده‌سرا
پرماجرا
پروردگارا
پوچ‌گرا
تارا
تبرا
تبعیض‌گرا
تجددگرا
تجربه‌گرا
تجمل‌گرا
تحجرگرا
تحلیل‌گرا
تحول‌گرا
ترانه‌سرا
ترقی‌گرا
ترکمن‌صحرا
تزویرگرا
تصویرگرا
تعادل‌گرا
تعامل‌گرا
تعصب‌گرا
تفسیرگرا
تقدیرگرا
تقلیل‌گرا
تکثرگرا
تمامیت‌گرا
تمرکزگرا
تنوع‌گرا
توده‌گرا
توسعه‌گرا
جامعه‌گرا
جبرگرا
جزم‌گرا
جمع‌گرا
جناح‌گرا
جهادگرا
جهان‌آرا
چپ‌گرا
چرا
چکامه‌سرا
چمن‌آرا
چهره‌آرا
حرم‌سرا
حرمسرا
حق‌گرا
حقیقت‌گرا
حماسه‌سرا
حمیرا
حورا
خارا
خداوندگارا
خردگرا
خشونت‌گرا
خضرا
خلوت‌سرا
خودآرا
دادسرا
دارا
داستان‌سرا
دانشسرا
دانش‌سرا
درون‌گرا
دکترا
دل‌آرا
دنیاگرا
دولت‌گرا
دین‌گرا
ذهن‌گرا
را
راست‌گرا
رزم‌آرا
رفتارگرا
رییس‌الوزرا
رئیس‌الوزرا
رئیس‌‌الوزرا
زایرسرا
زائرسرا
زبان‌سرا
زهرا
زیرا
ساختارگرا
ساخت‌گرا
سارا
سازگارا
سامرا
سخن‌آرا
سخن‌سرا
سرا
سرسرا
سمیرا
سنت‌گرا
سودمندگرا
سوماترا
شعرا
شورا
شهرآرا
صحرا
صحنه‌آرا
صدرا
صدرالشعرا
صغرا
صف‌آرا
صفحه‌آرا
صفرا
صفورا
صومعه‌سرا
طبیعت‌گرا
ظاهرگرا
عاشورا
عام‌گرا
عامه‌گرا
عذرا
عقل‌گرا
علم‌گرا
عمل‌گرا
عوام‌گرا
غایت‌گرا
غرا
غرب‌گرا
غزل‌سرا
فرا
فردگرا
فرقه‌گرا
فرهنگ‌سرا
فقرا
فلسفه‌گرا
قابل‌اجرا
قانون‌گرا
قدرت‌گرا
قصیده‌سرا
قوم‌گرا
قومیت‌گرا
قهقرا
کارا
کارکردگرا
کاروان‌سرا
کامبرا
کانبرا
کبرا
کتاب‌آرا
کتاب‌سرا
کتیرا
کثرت‌گرا
کسرا
کلی‌گرا
کلئوپاترا
کمال‌گرا
گذرا
گل‌آرا
گوارا
گیرا
لازم‌الاجرا
ماتم‌سرا
ماجرا
مادی‌گرا
مانتوسرا
ماورا
مبرا
مثبت‌گرا
مجرا
مجلس‌آرا
مدارا
مدگرا
مدیحه‌سرا
مرا
مرثیه‌سرا
مردم‌گرا
مرکزگرا
مشتری‌گرا
مصرف‌گرا
مصلحت‌گرا
مطلق‌گرا
معناگرا
معنویت‌گرا
ملاصدرا
ملت‌گرا
ملک‌الشعرا
ملیت‌گرا
ملی‌گرا
مملکت‌آرا
منطق‌گرا
منفعت‌گرا
موعودگرا
مهمان‌سرا
میترا
میرا
میوه‌آرا
ناکارا
ناگذرا
ناگوارا
نامیرا
ناهمگرا
نسبیت‌گرا
نسبی‌گرا
نغمه‌سرا
نمادگرا
نوحه‌سرا
نوگرا
نهادگرا
نهارا
نیاگارا
واپس‌گرا
واجب‌الاجرا
واقع‌گرا
واقعیت‌گرا
واگرا
وحدت‌گرا
ورا
وزرا
وزیرالوزرا
هدف‌گرا
هم‌جنس‌گرا
هم‌سرا
همگرا
هنجارگرا
هورا
هیجان‌گرا
یارا
یاوه‌سرا
یک‌جانبه‌گرا


 زا 


ابهام‌زا
اجزا
اسپینوزا
استرس‌زا
استهزا
اشتعال‌زا
اشتغال‌زا
افزا
اندوه‌زا
انرژی‌زا
آتش‌زا
آسیب‌زا
آفت‌زا
آلرژی‌زا
آنفلوانزا
آنفولانزا
باران‌زا
بچه‌زا
بحران‌زا
بسزا
بیابان‌زا
بیماری‌زا
پرتوزا
پسرزا
پیتزا
تخلف‌زا
تخم‌زا
تخمک‌زا
تشنج‌زا
تنش‌زا
تورم‌زا
توهم‌زا
جان‌افزا
جان‌فزا
جرم‌زا
جزا
جوزا
حساسیت‌زا
دخترزا
درازا
درآمدزا
درون‌زا
دودزا
دهشت‌زا
راحت‌افزا
روح‌افزا
زنده‌زا
سرطان‌زا
سرمازا
سزا
سودافزا
طوفان‌زا
عزا
عفونت‌زا
غم‌افزا
کارافزا
گرمازا
مجزا
مرگ‌زا
مسمومیت‌زا
مشغولیت‌زا
مشکل‌زا
مونالیزا
مهرافزا
میرزا
نازا
ناسزا
نیروزا
وحشت‌زا
وهم‌زا
ویزا
هاگ‌زا
هگزا
هم‌افزا


 سا 


آتوسا
آسا
برق‌آسا
بسا
پارسا
پریسا
ترسا
تن‌آسا
توان‌فرسا
جان‌فرسا
جنون‌آسا
چه‌بسا
خیرالنسا
رسا
رعدآسا
رؤسا
رئیس‌الرؤسا
سیل‌آسا
طاقت‌فرسا
غول‌آسا
فسا
قلم‌فرسا
کسا
کلیسا
لهاسا
معجزآسا
معجزه‌آسا
مهسا
نارسا
ناسا
نسا
نکیسا
وانفسا


 شا 


احشا
افشا
انشا
بازگشا
بخت‌گشا
پاشا
پاگشا
پرده‌گشا
پوشا
تماشا
جهان‌گشا
حاشا
خوشا
خیبرگشا
دل‌گشا
دلگشا
رازگشا
راه‌گشا
رمزگشا
روگشا
رهگشا
طلسم‌گشا
عشا
عقده‌گشا
غشا
فحشا
کاتیوشا
کارگشا
کدگشا
کشورگشا
کوشا
گره‌گشا
گشا
گیشا
لشکرگشا
مرزگشا
مشکل‌گشا
مشگل‌گشا
مگشا
نافه‌گشا
نشا
نیوشا


 صا 


احصا
استقصا
عصا


 ضا 


احمدرضا
ارضا
ازقضا
اعضا
اقتضا
امضا
انقضا
بیضا
تقاضا
حمیدرضا
رضا
شهرضا
عبدالرضا
علی‌رضا
علیرضا
غلام‌رضا
فضا
قضا
محمدرضا
مقتضا
موسی‌الرضا
هوافضا


 طا 


ابوعطا
اعطا
بی‌خطا
جایزالخطا
خطا
عطا
قرون‌وسطا
وسطا


 عا 


ادعا
استدعا
امعا
بی‌ادعا
پرادعا
پرمدعا
تاسوعا
دعا
صنعا
مدعا


 غا 


دریغا
غوغا


 فا 


اختفا
اخفا
اخوان‌الصفا
استعفا
استیفا
اطفا
اکتفا
ایفا
آلفا
باصفا
باوفا
بی‌صفا
بی‌وفا
پرجفا
جفا
جلفا
خفا
خلفا
خودکفا
دارالشفا
ژرفا
شفا
شکوفا
صفا
ضعفا
عرفا
فیفا
قفا
متوفا
مصفا
مقفا
ناشکوفا
وفا
یوفا


 قا 


استسقا
افریقا
القا
آفریقا
آقا
بقا
جابلقا
حقا
خودالقا
رفقا
سقا
عنقا
لقا
لوقا
مه‌لقا


 کا 


آلاسکا
آمریکا
بکا
توسکا
جاماییکا
خوداتکا
سریلانکا
سندیکا
سیلیکا
شرکا
شوکا
قابل‌اتکا
کازابلانکا
کاستاریکا
کافکا
کاکا
کیلکا
متکا
ملیکا
نبراسکا
نکا
ودکا


 گا 


مگا
یوگا


 لا 


ابتلا
استعلا
استیلا
اعتلا
اعلا
الا
املا
آب‌طلا
آتیلا
آلا
آنگولا
باقالا
باقلا
بالا
برملا
بلا
بلندبالا
بی‌بلا
پربلا
پرت‌وپلا
تسلا
تقلا
تولا
جلا
حالا
دراکولا
دولا
رده‌بالا
ژیلا
سربالا
سفلا
سهیلا
سیندرلا
شولا
شهلا
شیلا
صلا
طلا
عقلا
علا
غلا
فضلا
فیلا
قزل‌آلا
کالا
کربلا
کرولا
کلا
کوکاکولا
کولا
گواتمالا
لا
لولا
لیلا
ماندلا
مبتلا
مدل‌بالا
مریلا
مصلا
معلا
ملا
موتورولا
موزارلا
مولا
مهلا
ناقلا
نوربالا
والا
واویلا
وکلا
ولا
ونزوئلا
ویلا
هیولا


 ما 


اسما
اغما
اقلیما
اقیانوس‌پیما
اگزما
اما
انسان‌نما
انگشت‌نما
اوباما
اوکلاهاما
ایما
آب‌نما
آجرنما
آخوندنما
آدم‌نما
آزما
آسمان‌پیما
آسمان‌نما
آلما
بادپیما
بادنما
باده‌پیما
بامسما
بخت‌آزما
بدسیما
بدنما
بدن‌نما
برجسته‌نما
بزرگ‌نما
بیابان‌پیما
بی‌رهنما
بی‌مسما
پاناما
پانوراما
پلاسما
پویانما
پیام‌نما
تارنما
تشریف‌فرما
تماشاگرنما
تمام‌نما
تن‌نما
توبه‌فرما
جهان‌پیما
جهان‌نما
جهت‌نما
چهره‌نما
حکما
حکم‌فرما
خرما
خواب‌نما
خودآزما
خودنما
خوش‌سیما
خویش‌فرما
درویش‌نما
دما
دورنما
راه‌پیما
راهنما
رحما
رخ‌نما
رزم‌آزما
روحانی‌نما
روشنفکرنما
رونما
رهنما
زاهدالعلما
زمین‌پیما
زن‌نما
زورآزما
سال‌نما
سرما
سما
سیما
سینما
شما
شیما
طاق‌نما
عظما
علما
فضاپیما
قاره‌پیما
قبله‌نما
قدما
قطب‌نما
کارفرما
کاریزما
کاواشیما
کما
کوه‌پیما
گاما
گرما
گزاره‌نما
لاما
ما
ماکسیما
ماما
ماهاتما
مأمورنما
مردنما
مرمرنما
مظلوم‌‌نما
معما
مقدس‌نما
مکان‌نما
منما
موش‌خرما
نخ‌نما
نقش‌نما
نما
نیما
واژه‌نما
واقع‌نما
هما
هنرآزما
هنرنما
هواپیما
هیروشیما
یغما


 نا 


ابررسانا
ابنا
ابن‌سینا
اثنا
ازنا
استثنا
استغنا
استمنا
اعتنا
امنا
انحنا
ایرنا
ایسنا
آپادانا
آتنا
آریانا
آریزونا
آشنا
آنا
بارسلونا
بامعنا
برنا
بلااستثنا
بنا
بی‌اعتنا
بی‌معنا
بینا
پرمعنا
پهنا
تمنا
تنگنا
توانا
ثنا
جانا
حنا
خوانا
دانا
دردآشنا
درنا
دنا
دیانا
دیرآشنا
دینا
ربنا
رسانا
رعنا
رکسانا
روبنا
زنا
زونا
زیربنا
ژرفنا
سرنا
سنا
سورنا
سونا
سیلوانا
سینا
شنا
عنا
غنا
فنا
کارولینا
کم‌اعتنا
کم‌بینا
ماری‌جوانا
مانا
ماندانا
مبنا
مزدیسنا
مستثنا
معنا
مگنا
مولانا
مونا
مهنا
مینا
نا
ناآشنا
نابینا
ناخوانا
نارسانا
نام‌آشنا
هانا
همانا
یسنا
یوحنا


 وا 


اتاوا
استوا
اضوا
اغوا
انزوا
اوا
اوتاوا
آوا
باتقوا
باقلوا
بلوا
بورژوا
بی‌پروا
بی‌تقوا
بی‌دوا
بی‌محتوا
بی‌مداوا
بی‌نوا
بینوا
بی‌هوا
پادرهوا
پرمحتوا
پروا
پیشوا
تجدیدقوا
تقوا
جاوا
جنوا
حاجت‌روا
حکمروا
حلوا
حوا
خوش‌نوا
دعوا
دوا
دوهوا
رسوا
روا
سر‌به‌هوا
سربه‌هوا
سوا
شنوا
شیوا
فتاوا
فتوا
فرمانروا
قوا
کامروا
کاموا
کم‌شنوا
لوا
ماسوا
مأوا
محتوا
مداوا
مقوا
ناپروا
ناروا
ناشنوا
نام‌آوا
نانوا
نجوا
نوا
نینوا
هم‌آوا
هم‌نوا
هوا
هیوا
یکنوا
یک‌هوا


 ها 


اجاره‌بها
اژدها
اشتها
ام‌ابیها
انتها
آب‌بها
بها
بی‌اشتها
بی‌انتها
بی‌بها
بی‌منتها
پراشتها
پربها
تک‌و‌تنها
تنها
خوش‌اشتها
خون‌بها
رها
سفها
سها
شفها
شیربها
طاها
فقها
کم‌اشتها
کم‌بها
گران‌بها
منتها
منها
نه‌تنها
نیم‌بها
یاماها


 یا 


اتوپیا
احیا
ارشیا
اسپانیا
استرالیا
اسلوونیا
اشقیا
اشیا
اغنیا
اقاقیا
اقویا
انبیا
اوراسیا
اوصیا
اولیا
ایتالیا
ایلیا
آبخازیا
آریا
آزالیا
آسیا
آمودریا
آنتالیا
آیا
باحیا
بریتانیا
بقایا
بگونیا
بلایا
بوریا
بویا
بی‌حیا
بی‌ریا
پایا
پرشیا
پریا
پنسیلوانیا
پوریا
پویا
تاسمانیا
تالیا
تانزانیا
تریا
تکایا
توتیا
ثریا
جرجیا
جغرافیا
جویا
حیا
خاتم‌الانبیا
خاتم‌الاوصیا
خدایا
خطایا
خفایا
دریا
دنیا
رعایا
رویا
رؤیا
ریا
رئیس‌الرعایا
زامبیا
زانتیا
زایا
زکریا
زوایا
زولبیا
ساقیا
سجایا
سخایا
سعدیا
سومالیا
سونیا
سویا
سیا
ضیا
عطایا
علم‌الاشیا
علیا
فیلادلفیا
قانقاریا
قصص‌الانبیا
قضایا
قلیا
کافه‌تریا
کالیفرنیا
کاملیا
کبریا
کلمبیا
کنیا
کیا
کیمیا
گونیا
گویا
لازانیا
لعیا
لوبیا
لیبریا
ماریا
مافیا
ماگنولیا
مالاریا
مالایا
مالزیا
مالیخولیا
ماﻻریا
ماهایا
محیا
مدیا
مزایا
مولتی‌مدیا
مومیا
مهیا
نامیبیا
نوکیا
وصایا
وقایا
وکیل‌الرعایا
ویرجینیا
ویکتوریا
هدایا
هیمالیا
یا
یحیا

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *