هم قافیه ها مختوم به حرف ث

 اث 


اثاث
احداث
اناث
ثلاث
جدیدالاحداث
غیاث
میراث
وراث


 بث


خبث
عبث


 حث


بحث
پربحث
مباحث
مبحث


 دث


تحدث
حادث
حوادث
محدث
مستحدث


 رث


ارث
بی‌وارث
توارث
تهمورث
حارث
سهم‌الارث
طهمورث
فیثاغورث
کیومرث
وارث


 کث


مکث


 لث


ثالث
ثلث
مثلث


 نث


مؤنث


 وث


بلوتوث
حدوث
لوث
مبعوث
موروث


 یث


احادیث
تثلیث
حدیث
حیث
خبیث

تأنیث

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *