هم قافیه ها مختوم به حرف ص

  ئص


خصائص


  اص


اختصاص
اخلاص
اشخاص
بی‌اخلاص
تقاص
خاص
خلاص
خواص
رقاص
غواص
قصاص
قواص


  تص


مختص


  حص


تفحص


  خص


اخص
بالاخص
تشخص
شاخص
شخص
متشخص
مرخص
مشخص
ملخص
نامشخص


  رص


حرص
قرص


  صص


تخصص
غیرمتخصص
قصص
متخصص


  قص


بی‌نقص
رقص
ناقص
نقص
نواقص


  لص


تخلص
خالص
زرخالص
متخلص
مخلص
ناخالص


  وص


خصوص
خلوص
علی‌الخصوص
مخصوص
نصوص


  یص


تخصیص
ترخیص
تشخیص
تلخیص
حریص
خصایص
شخیص
قابل‌تشخیص
نقایص

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *