هم قافیه ها مختوم به حرف ظ

30,000 ریال – خرید

  اظ


استحفاظ
الفاظ
بی‌حفاظ
حفاظ
لحاظ
وعاظ


  حظ


حظ


  عظ


مواعظ
واعظ
وعظ


  فظ


تحت‌الحفظ
تحت‌اللفظ
تلفظ
حافظ
حفظ
خداحافظ
لفظ
محافظ


  وظ


محظوظ
محفوظ
ملحوظ
ملفوظ
نعوظ


  یظ


تغلیظ
حفیظ
غلیظ
غیظ

 

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.