هم قافیه ها مختوم به صاد

مختوم به صاد

حرص
قرص
پر و پا قرص
خاص
اخص
قصص
رقص
نقص
شخص
 شاخص
خالص
ناقص
مرخص
نامشخص
رقاص
غوّاص
مخلص
ناخالص
 حس تشخیص
حیص و بیص
تقاص
خلاص
خواص
قصاص
تفحّص
تخصص
تخلص
صتشخ
صمشخ
 حریص
شخیص
تحریص
تخصیص
تخلیص
ترخیص
تشخیص
 آب خالص
سود خالص
نژاد خالص
هرم ناقص
جمله ناقص
علت ناقص
وزن خالص
احتراق ناقص
سود ناخالص
  نواقص
خصایص
نقایص
 متشخص
متخصص
متخلص
  اخلاص
اشخاص
 وزن مخصوص
جرم مخصوص
علی الخصوص
 خلوص
بخصوص
مخصوص
 اول شخص
دوم شخص
بطور اخص
اختصاص
اسم خاص
تیر خلاص
دنده خلاص

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۱ Comment

Add a Comment
  1. عالی اس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *