هم قافیه ها مختوم به غین

مختوم به غ

باغ
داغ
زاغ
وزغ
مبلغ
مفرغ
ابلاغ
دبّاغ
صمغ
الاغ
جناغ
چراغ
دماغ
سراغ
فراغ
کلاغ
 استفراغ
چلچراغ
سردماغ
شبچراغ
چشم زاغ
آب داغ
خون دماغ
فارغ
فکر فارغ
بالغ
نوابغ
مبالغ
نابالغ
مبلغ
دوغ
یوغ
بلوغ
دروغ
شلوغ
فروغ
نبوغ
 باد دماغ
بازار داغ
سوژه داغ
چشم و چراغ
خبط دماغ
دل و دماغ
 تیغ
جیغ
دریغ
بیدریغ
ستیغ
بلیغ
تبلیغ
دم تیغ
سعی بلیغ
آروغ
آبدوغ
حد بلوغ
دوره بلوغ
مرحله بلوغ
مرغ
سیمرغ
شترمرغ
تخم مرغ
چلو مرغ

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۱ Comment

Add a Comment
  1. نرم افزار قافیه یاب خیلی عالی بود . مرسییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *