هم قافیه ها مختوم به ف

 مختوم به اف

پاراف
خلاف
زفاف
شیاف
شکاف
طواف
عفاف
غلاف
کلاف
گزاف
لحاف
مصاف
مُضاف
مُعاف
اخلاف
اسلاف
اشراف
اصناف
اضعاف
اطراف
اکناف
الطاف
الیاف
اهداف
حرّاف
شفاف
صحّاف
صرّاف
علاف
ائتلاف
اختلاف
اعتراف
اکتشاف
انصراف
انعطاف
انحراف
انکشاف
پشمباف
تلگراف
دستباف
کوه قاف
آب صاف
خیالباف
استخلاف
استنکاف
استیناف
با انصاف
برخلاف
بند ناف
بی انصاف
مخمل باف
غیر شفاف
منفی باف
قالیباف
پاراگراف
درشت باف
هوای صاف
مبلغ گزاف
قابل انعطاف
کاردیوگراف
تریکوباف
حل اختلاف
خانه انصاف
تیر تلگراف
عمو زنجیرباف
اسیلوگراف
آب مضاف
اداره اوقاف
کاردیوگراف
آنسفالوگراف
جامع الاطراف
دادگاه استیناف
 صاف
لاف
ناف
 اتلاف
اجحاف
اسراف
اشکاف
انصاف
 کشباف
اوصاف
اوقاف
ناصاف

مختوم به یف

حریف
خفیف
ردیف
شریف
ضعیف
ظریف
عفیف
کثیف
لطیف
نحیف
نظیف
معاریف
همردیف
بی تکلیف
رفع تکلیف
جنس لطیف
صدای لطیف
صدای ضعیف
حرف تعریف
حق تألیف
رفتار ظریف
نکته ظریف
نور ضعیف
همه فن حریف
هیروگلیف
تألیف
تجویف
تحریف
تخفیف
تشریف
تصنیف
تضعیف
تعریف
تکلیف
تلطیف
تنظیف
 توقیف
توصیف
حکم توقیف
رفع توقیف
غیرقابل توصیف
 اراجیف
تعاریف
تکالیف
باد خفیف
بلاتکلیف
بند کیف
 قیف
کیف
لیف

 

مختوم به ف

دف
صف
کف
صدف
هدف
پف
تف
الف
خِرف
کِنف
 مؤلف
معرّف
معترف
مختلف
منحرف
منصرف
صفمت
فمصن
متخلف
فمتکل
متصرف
متوقف
متأسف
حقوق مؤلف
عمود منصف
 مکلف
با شرف
برطرف
بیشرف
بیطرف
مزخرف
مشرّف
موّظف
مخفف
فمسق
ناخلف
مجوّف
بی مصرف
کم مصرف
پُر مصرف
مستضعف
نقطه ضعف
مع الاسف
فرزند خلف
بازار مصرف
حضرت اشرف
جنس مزخرف
حرف مزخرف
طبقه همکف
بی آب و علف
کاغذ بی مصرف
مازاد برمصرف
غیرقابل مصرف
 حذف
برف
حرف
ژرف
صرف
ظرف
کشف
وصف
عطف
شعف
ضعف
سقف
وقف
لنف
  بوف
حروف
خسوف
صفوف
ظروف
سوفک
موصوف
غضروف
موقوف
وقوف
رئوف
مخوف
مألوف
عادت مألوف
مشعوف
مظروف
معروف
امر به معروف
به قول معروف
معطوف
واترپروف
مکشوف
فیلسوف
 تشرّف
تصرف
تصوف
تأسّف
توقف
تخلف
تکلف
 مترادف
متعارف
نامتعارف
باد مخالف
جبهه مخالف
انتقال عواطف
دایره المعارف
تلف
لخف
سلف
علف
شرف
طرف
اسف
کنف
بی تعارف
اهل تعارف
بدون تعارف
  عُرف
لطف
بی لطف
 مشرف
منصف
 طوایف
ظرایف
لطایف
وظایف
کمّ و کیف
جدول مِندِلیف
 کم لطف
برهان خلف
فبی تکل
حق تشرّف
رهن تصرف
قانون عرف
قانون کیرشهُف
کوکتل مولوتوف
 کِتف
صِرف
شِگرف
نصف
جلف
صِنف
حیف
طیف
کِیف
 اشرف
اجوف
مصرف
همکف
 هاتف
عارف
کاشف
واقف
ترادف
تصادف
تعارف
تخالف
 شرُف
اسقف
سراسقف
 مصارف
عواطف
معارف
 مرادف
مصادف
مخالف
 جوف
خوف
بلف
 خلف
زلف
گلف
مضاعفمکتشف هم صنف
لباس جلف

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۷ Comments

Add a Comment
 1. چقدر به کار ما در پیدا کردن کلمات مختوم به … کمک کرده و می کنین.چرا که در حتی دیکشنریهای بزرگ و معروف نیز ما چنین فهرست بندیهایی نداریم که کلمات را بر اساس حروف آخرشان فهرست بندی کرده باشند(البته بیشتر بدرد کارهای تحقیقاتی میخورد تا حل جدول و سرگرمی، لااقل برای بنده حقیر تا حدودی اینگونه است). یک دنیا ممنون و موفق باشید.

 2. واقعا ممنون از شما

  1. علف ،بی خلف

   عالیه

 3. درود بیکران بابت این همه زحمت برای فهرست کردن واژه ها که براحتی میشه جملات هم وزن و هم قافیه رو پیدا کرد

 4. سلام.
  لطیف.کثیف. شریف. نظیف. ظریف. کیف .لیف. پیف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *