پاکس ویروس pox virus

پاکس ویروس یک بیماری حاد ویروسی است وبسیاری از حیوانات از جمله انسان، پستانداران و پرندگان را درگیر میکند ولی سگ درگیر نمی شود.این ویروس به طور تیپیک ضایعاتی بر روی مخاطات و پوست ایجاد میکند که از شکل ماکول به پاپول وبعد ویزیکول و سپس پوستول تبدیل می شود. بعضی از این ضایعات گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی نیز ایجاد می کنند. در بسیاری از عفونتهای این ویروس وزیکول به شکل بالینی دیده نمی شود ولی میکرووزیکول در هیستوپاتولوژی دیده می شود. راه ورود عفونت می تواند از طریق پوست (آبله ی گوسفند) یا استنشاقی باشد یا اینکه از طریق بند پایان به صورت مکانیکی (آبله خوک و مرغی) وارد بدن می شود. این عفونتها می توانند عمومی شوند مثل آبله گوسفند و یا اینکه مثل آبله کاذب گاوی لوکالیزه شوند. سویه هایی از پاکس ویروس تخفیف حدت یافته برای ایمنی زایی در بسیاری از عفونتها استفاده می شود. پاکس ویروسها را می توان بر اساس خصوصیات بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی کرد. از لحاظ ایمونولوژی ویروس  small poxوcow pox و manke pox مربوط به ویروس Vaccina می باشند. ویروس های ارف، آبله کاذب گاوی و استوماتیت پاپولار گاوی جزو پارا پاکس ویروسها هستند. آبله ی گاوی: عامل بیماری ارتو پاکس ویروس هست. مخزن ویروس جوندگان است که در اروپا و آسیای شرقی آندمیک است و از طریق تماس در بین گاو ها منتقل می شود. علائم بالینی:وجود ضایعاتی تیپیک بر روی پستان و سر پستانک، که به صورت اریتما و پاپول که اطرافش هیپرمی وجود دارد دیده می شود که سپس به وزیکول و پوستول تبدیل می شوند. کلینیکال پاتولوژی:میتوان ویروس را کشت داد ولی تمایز آن از طریق میکروسکوپ الکترونی صورت میگیرد. تشخیص تفریقی:آبله کاذب گاوی، التهاب اولسراتیو پستان با عاملbovin herpes viruse 2,4 ، استوماتیت وزیکولار،FMD کنترل:رعایت اصول بهداشت به منظور جلوگیری از گسترش ویروس در بین گاو ها درمان:استفاده از مسکن آبله ی کاذب گاوی (ندول های شیردوشی): عامل بیماری پارا پاکس ویروس است .گاوهایی که در مراحل اول شیرواری اند به نسبت سایر گاو ها بیشتر مبتلا می شوند. درصد ابتلا ۱۰۰%است ولی درکاهی اوقات بین ۵تا ۱۰درصد متغیر است و معمولاً تا ۵۰ درصد هم می رسد.انتقال ویروس فیزیکی واز طریق دست های شیردوش،دستکش ها و سرپستانک ها صورت می گیرد. علائم بالینی:تشکیل وزیکول،پوستول ودلمه هایی که در زیر آنها بافت های گرانوله وجود دارد.ایجاد حلقه های نعل اسبی شکل از دلمه های کوچک که توسط بافتهای گرانولار اطرافی احاطه می شود. تشخیص آزمایشگاهی:استفاده از میکرسکوب الکترونی تشخیص تفریقی:ا تمام بیماری هایی که باعث ایجاد ضایعاتی بر روی پستان می شوند که در بخش آبله ی گاوی گفته شد. کنترل:رعایت اصول بهداشت در زمان شیردوشی درمان: استفاده از پمادهای نرم کننده و آنتی سپتیک آبله ی گوسفند و بز: عامل بیماری کاپری پاکس ویروس است که سویه های آن دارای حدت و میزبانهای اختصاصی متفاوتی هستند. این بیماری بسیار مسری و واگیر است و از طریق تماس مستقیم، استنشاق و عوامل مکانیکی منتقل می شود. حیوانات جوان حساسترند و درصد و ابتلا و میزان کشندگی در این بیماری نیز بالا است. یافته های بالینی:تب، ضایعات پوستی عمومی و داخلی ویروسی، لنفادنوپاتی، ترشحات موکوپروانت از بینی کلینیکال پاتولوژی:جداسازی ویروس، آزمایشات سرولوژی، استفاده از میکروسکوپ الکترونی و رنگ آمیزی فلورسنت ضایعات کالبدگشایی:وجود ضایعات ندولار ویروس در دستگاه تنفس و گوارش تتشخیص تفریقی:ارف (اکتیمای واگیر)، زبان آبی کنترل:واکسیناسیون آبله ی اسب: باعث ایجاد ضایعات تیپیکی بر روی اندامها و لبها و گونه ها می شود، این ویروس از طریق تماس مستقیم و ابزار آلوده منتقل می شود. در فرم پا ضایعات به صورت ندول، وزیکول و دلمه می باشد که باعث درد و لنگش می شود. در فرم گونه ای ضایعات مشابهی در دو طرف لبها دیده می شود که ممکن است به مخاط گونه ای، حلق، حنجره و گاهی بینی کشیده شود. این ضایعات باعث استماتیت دردناک، ترشح بزاق و بی اشتهایی می شوند. کره اسبها توسط cow pox مبتلا می شوند این ویروس در کره ها می تواند باعث تورم زبان اولسراتیو، استوماتیت، ازوفاژیت و گاستریت شود سلیر ضایعات ممکن است شامل پلی آرتریت و نفریت باشد.گاهی باعث سپتی سمی و مرگ درکره ها می شود. تشخیص تفریقی:استوماتیت وزیکولار، درماتیت پاپولار ویروسی،molluscum contagiosum

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *