پروکاریوت ها

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

پروکاریوت ها(باکتری ها)
ساختاری ساده تر از یوکاریوت ها دارند.از نظر ریبوزوم کوچتر از یوکاریوت ها،فاقد هسته ،دارای ناحیه نوکلوتیدی،دارای DNA حلقوی،همه آنها غشای پلاسمایی بیشتر شون دیواره سلولی و بعضیاشون کپسول دارن.-تک سلولی اند-تقسیم دوتایی دارند-تاژک و پیلی و کپسول چسبناک دارند-هم یوغی انجام می دهند-قادر به انجام چند نوع فرآیند هوازی و بی هوازی هستند

آرکی باکترها(باکتری های باستانی) شامل
متانوژن،هالوفیل،ترموفیل
یوباکترها(باکتری های حقیقی) شامل
کوکوس ها،باسیل ها،اسپریل ها

شیوه کسب انرژی :

فتواتوتروف : باکتری های فتوسنتز کننده براساس رنگیزه فتوسنتزی چهار گروه میشن:غیر گوگردی ارغوانی-گوگردی سبز-گوگردی ارغوانی-سیانوباکتری ها
باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی در محیط بی هوازی یعنی بدون اکسیژن هستنداز ترکیبات گوگردی برای منبع الکترون استفاده میکنند.
غیر گوگردی ارغوانی از ترکیبات آلی مثل اسید ها و کربوهیدرات ها به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند .

شیمیواتوتروف : از آمونیاک و هیدروژن سولفید که مولکول های غیر آلی هستند انرژی خود را تامین میکنند.ازشون در معادن نیز استفاده میکنند
نیترو زوموناس و نیترو باکتر که در زیر خاک هستند.نقش شوره گذاری را به عهده دارن-

هتروتروف : باکتری های هتروتروف:بیشتر باکتری ها هتروتروف و هوازی هستند …. استرپتومایسز : هتروتروف اند -ساخته شدن نیمی از آنتی بیوتیک-نوعی باکتری رشته در زیر خاک-وقتی میگن فلان باکتری زیر خاکه بعنی نور خورشید بهش نمی رسه این مد نظرت باشه …. استافیلوکوک : هتروتروف اند -با ترشح سم خودش تو غذای ما باعث اسهال استفراغ و حالت تهوع می شود ….. ریزوبیوم : مهم ترین جانداران تثبیت کننده نیتروژن-هتروتروف اند-و روی غده های ریشه های گیاهان سویا بادام زمینی یونجه شبدر لوبیا قرار داره-باعث غنی سازی خاک هم میشه از چی ؟؟ نیتروژن دیگه

ساختار سلول :به سه شکل دیده میشه:
کوکوس که کروی است باسیلوس که میله ای است و اسپریلیوم که مارپیچی است
اگر اجتماعشون رشته باشه پیشوند استرپتو و اگه خوشه ای باشه استافیلو میگویند.

۲ Comments

Add a Comment
  1. فوق العاده بود

    1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

      سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *