پوشیدن کفش پاشنه بلند به مفاصل آسیب می رساند

پوشیدن کفش های پاشنه بلند و راه رفتن طولانی با این کفش ها موجب استحاله مفاصل و استئوآرتریت زانو می شود.

“دانیله بارکما” از دانشگاه دولتی آیوا تاثیرات راه رفتن با کفش پاشته بلند را بر روی نیروهای وارده بر مفاصل پاها مورد بررسی قرار داد.

وی کفش هایی با سه پاشنه متفاوت تخت، پنج سانتی متر و هشت و نیم سانتی متر را انتخاب کرد و در هر یک از این انتخاب ها ۱۵ زن را مورد آزمایش قرار داد.

وی نیروهایی وارد بر مفصل زانو و موج شوک ناشی از فشار پاشنه که هنگام راه رفتن با کفش پاشنه بلند به تمام بدن ارسال می شود را اندازه گیری کرد.

این پژوهشگران با استفاده از حسگرها، شتاب سنج و تجهیزات آزمایشگاهی مانند سکوی نیرو، نشانگرها و دوربین توانستند داده های حرکتی و نیرو را گرفته و آنها را به نتایجی تبدیل کنند که می تواند تصمیم گیری میلیون ها زن در انتخاب کفش را متحول کند.

این پژوهشگران دریافتند بلندی پاشنه ویژگی های راه رفتن مانند سرعت کند تر و گام های کوتاه تر را تغییر می دهد. همچنین همانطور که پاشنه بلند تر می شود افزایش فشار بر داخل زانو افزایش می یابد.

این امر به آن معناست که پوشیدن طولانی مدت کفش های پاشنه بلند و راه رفتن با آنها می تواند در طول زمان موجب استحاله مفصل و استئوآرتریت زانو شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *