چگونه بفهمیم کسی از مقعد رابطه جنسی داشته است


علـایم دخول مکرر بعضن افرادی که از طرف دادگستری توسط ضابطین قانون معرفی می گردند که لواط در گذشته انجام داده اند . در صورت مکرر بودن ، علـایم دخول را می توان مشاهده نمود. باید دانست که اگر دفعات دخول کمتر از ۳-۲ مورد باشد نباید انتظار علـایم را داشت در صورتی که دفعات دخول بیشتر باشد علـایمی مثل از بین رفت چین های مقعدی که در حالت معاینه پوست اطراف مقعد صاف تر از زمان طبیعی است و تورم یا صافی چین ها ، ضخیم شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا ناحیه پوستی مخاطی ادامه می یابد و گهگاه ناحیه یاد شده پوسته گذار می گردد ، دیده می شود .
اگر مفعول حرفه ای باشد ضخیم شدن پوست حتی به داخل رکتوم امتداد می یابد و فیسوزهای بهبود یافته قبلی به صورت خطوط کم رنگ در محل چین ها دیده می شود به شرطی که با حوصله و در صورت امکان از عدسی استفاده شود . در مفعولین حرفه ای مقعد شکل قیفی پیدا می کند مثل اینکه مقعد به طرف داخل کشیده شده باشد از نکات مهم این است که هیچ وقت نباید در مورد شل شدگی اسفنکتر مقعدی در اجساد اظهار نظر نمود مگر اینکه آزمایش مایع منی در رکتوم مثبت بوده و یا پارگی و هماتوم اطراف مقعد شدید باشد و یا وسیله خارجی ( مثل دسته چکش … ) در معاینه جسد و در داخل مقعد مشاهده شود .

در افراد حرفه ای و در مشاهده مقعدی اکثرا علـایمی مشاهده نمی گردد مگر از مانور به خصوصی استفاده نماییم . مواقعی که شخصی در حالت معاینه قرار دارد انگشتان بزرگ را در فاصله کمی از مقعد قرار داده و با بقیه انگشتان سرین ها را گرفته و به طرف کناره ها می کشیم تا چین ها مقعدی به خوبی نامیان شوند . در عده ای از افراد که عمل لواط را منکر هستند به طور عمدی به اسفنکتر فشار آورده و به اصطلـاح خود را جمع می کنند و اگر پزشک قانونی با به حرف کشیدن مفعول افکار او را به نکته دیگر جلب نماید حرکت ارادی اسفنکتر از بین رفته و حالت آن مشخص می شود .
در افرادی که قبلن اعمال جراحی در ناحیه مقعدی انجام داده اند و اعمالی مثل همورویید و فیستوز و غیره و یا آزمایشات رکتوسکپی انجام داده باشند علـایم پارگی اسفنکتر چین ها ممکن است مشاهده شود که لـازم به توجه می باشد شلی اسفنکتر مقعدی از علـایم دخول مکرر می باشد و با توجه به اینکه یک حالت کیفی است هیچ وقت ملـاک عمل قرار نمی گیرد زیرا بیمارهای مختلف ، جنس بیمار و استفاده از داروهای شل کننده و سن شخص در قوام اسفنکتر موثر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *