کلمات هم معنی درس به درس فارسی چهارم ابتدایی

درس آفریدگار زیبایی  فارسی چهارم

واژه نامه:

پذیرفتن:قبول کرد

شاخه ها تاب نیاوردند:قدرت تحمل نداشتند

داوری:قضاوت

جلا داده است:براق درخشنده کردند

جان افروز:روشن کننده ی جهان

قشر:لایه

نخست:اول

چیره دست:ماهر

آویختن:اویزان کردن

دریغ است:حیف است

پراکنده ساخت:پخش کرد

شگفت انگیر:تعجب اور

زینت داد:تزیین کرد

درس  کوچه پرستوها فارسی چهارم

واژه نامه:

جامه:لباس

دشواری:سختی

نخستین:اولین

معتدل:دارای آب و هوای خوب

بکوشند:تلاش کنند

پی در پی:پشت سر هم،متوالی

به عهده میگیرند:مسولیت قبول میکند

شگفتی:تعجب آور

فراهم میاورد:تهیه میکند

سپری شدن:گذشتن

آسودگی:راحتی

پیمودن:طی کرد

درس  رازنشانه ها  فارسی چهارم

واژه نامه:

آسیاب:محلی که گندم ها را در آنجا آب میکنند

ردپا:جای پا

کور:نابینا

دست نخورده:استفاده نشده

خشمگین:عصبانی

حاکم:فرمان روا

اندیشیدم:فکر کردم

فهم:هوش

درس  ارزش علم  فارسی چهارم

واژه نامه:

حکیم:دانشمند

برافراشته:بالارفته

شادمان:شاد و خوشحال

ناخدا:فرمانده کشتی

امواج:موج ها

تخت پاره:تکه چوب

امیر:حاکم

آگاهی:دانش و علم

فرمان:دستور

شهرت:نیک نامی

درس  آرش کمانگیر فارسی چهارم

نبرئ:جنگ

طولانی:بلند

افراسیاب:فرمانده سپاه توران

پاداری:استقامت

پهلوان:دلاور

اندوهگین:غمگین

بردباری:صبوری

آشتی:صلح

خاور:شرق

پولادین:فولادی

دشوار:سخت

بی تابی:تحمل نداشتند

استوار:محکم

نیرومند:قوی

نیرو:توان

گام:قدم

نگریست:نگاه کرد

تیزبال:پر سرعت

بامداد:صبج

نیمروز:ظهر

تناور:نیرومند

درس مهمان شهرما  فارسی چهارم

استقبال:پیشوانه

نسیم:باد ملایم

نشاط:شادمانی

غوغا:هیاهو

پاکیزه:تمیز

بی صبرانه:بدون تحمل

تپش:تپیدن

هماهنگ:یک دست یک شکل

رخسار:صورت

امواج:موج ها

هین:آگاه باشید

می گریستند:گریه می کردند

نگار:یارزیبارو

محور:مرکز

انبوه:فراوان

نشاط انگیز:شادی آور

درس جبارباغچه بان  فارسی چهارم

کنجکاو:جستجو

کنج:گوشه

عشق می ورزیدم:دوست داشتم

عاجز:ناتوان

زیستن:زندگی کردن

اندیشه:فکرکردن

کرسی:میز چهار چوبی که در گذشته برای گرم کردن استفاده میکردند

دایر نشده بود:ساخته نشده بود

طاق:سقف

استعداد:توانایی

قنادی:شیرینی فروشی

منقل:ظرفی که در آن زغال روشن میکنندو زیر کرسی می گذارنند گاهی هم در آن اسپند دود میکنند

ابداع:نوآوری ویژه:مخصوص

طبع:ذات نوآور:کسی که روش جدیدی را به وجود
می آورد

دشواری:سختی

پشتکار:اراده
برگزیده شدم:انتخاب شدم

اقامت گزیدم:زندگی کردم

خویش:خود قریحه:ذوق

خشنود:خوش حال

درس فرمانده دل  فارسی چهارم

اعتقاد:باور

بی وقفه:بدون توقف

مظلوم:مورد ظلم قرار گرفته

تسخیرناپذیر:رام نشدنی متجاوزان:کسانی که به حریم دیگران احترام
نمیگذارند

اشغال:به دست آوردن

تیپ:گروه

دژ:حصار

محور:مرکز

سربلندی:سرافرازی

درنگ:صبر

سقایی:آب دادن به دیگران

مانع:بازدارنده

محتاج:نیازمند

مقابله:روبه رو شدن

نظاره میکرد:نگاه میکرد

گردان:گروه

رگبار گلوله:گلوله دهای مثل رگبار

پیک:خبررسان

اراده:قصد

بالگرد:هلی کوپتر

مهلکه:محل هلاک شدن

ترجیح:بهتردانستن

درس  اتفاق ساده  فارسی چهارم

شوق:شور و نشاط

بالین:بستر

سطر:خط

معالجه:درمان

شبنم:ژاله

اندک اندک:کم کم

آرام:آهسته

برخاست:بلند شد

غلامان:خدمتکاران

اتفاق:رویداد

سراسیمه:آشفته و پریشان تورا احظار کرده

اند:ازتوخواسسته اند آن جا حاضرشوی

درس لطف حق فارسی چهارم

لطف:مهربانی

باطل:اشتباه
نیل:دور بزرگی که در سرزمین مصر واقع شده است

شیوه:روش

درفکند:انداخت

عدل:انصاف

گفته:سخن

بنده پروری:نوازشگری

رب جلیل:پروردگار با شکوه رهرو:کسی که راه دیگری را دنبال
می کند
حسرت:آه و افسوس

اینک:اکنون

خرد:کوچک

سطح آب:بیرون آب

گر:اگر

گاهوارش:گهواره اش

چون:چگونه دایه:زنی که به جای مادر است

کای:که ای

رهی:رها شوی

طغیان:سرکشی

زین:از این

حکم:دستور

به که:بهتر است که

درس ادب از که آموختی فارسی چهارم

رنج:زحمت

عطار:عطر فروش

سعی:تلاش

طبله:صندوقچه

بی فایده:بی ثمر

خاموش:ساکت

هنرنمایی:نمایش دهنده

هنر غاضی:جنگجو

بلندآواز:دارای صدای بلند میان

تهی:تو خالی

تبل:نوعی ساز بزرگ

درس شیروموش فارسی چهارم

بیشه:نیزار

التماس:خواهش درخواست

خفته:خوابیده

وحوش:حیوانات جنگل

موشک:موش کوچک

مغفرت:آمورزش

آشته:پریشان

لابه:گریه و زاری

گه:گاهی

رحم:لطف و مهربانی

متغیر:آشفته

واکرد:باز کرد

کله:سر صیاد:شکارچی

له کندش:نابودش کند

حول و حوش:اطراف

لوس:کسی که بی دلیل میخواهد خودش را برای دیگران عزیز کند

درعوض:به جای

یک غازی:بی ارزش

خلاص:رهایی

هراس:ترس

درس پرسشگری فارسی چهارم

غریب:ناشناخته

همواره:همیشه

عجیب:شگفت انگیز

جهل:نادانی

معلق:وارونه

گریزان:فراری

دانش اندونزی:جمع آوری علم و دانش

واپسین:آخرین

فیلسوف:دانشمند

بالین:بستر

مسایل:مشکلات

در گذرم:بگذرم

گسترش:پخش کردن

درس مدرسه ی هوشمند فارسی چهارم

یکنواخت:یکسان

منتقل:جابه جا شدن

سپید:سفید

نمایان شد:ظاهر شد

استقبال:پیشواز

ریز نقش:کسی که جثه کوچکی دارد

قلم نوری:وسیله ای الکترونیکی که به جای گچ با آن روی تخته های هوشمند می نویسند

نقاله:وسیله ای برای کشیدن زاویه

پرگار:وسیله ای برای کشیده دایره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *