گفتن ساعت به زبان فرانسوی

ساعـت

 Heure

در زبان فرانسه برای بیان ساعت به طور عامیانه از اصطلاحات demie ( نیم ) و quart ( ربع ) استفاده می شود.

ساعت هفت و ربع است                

il est sept heures et quart          ( ایل اِ سِتْ اُقْ اِ کَقْ )

ساعت شش و نیم است              

il est six heures et demie          ( ایل اِ سیزُقْ اِدْمی  )
                           

هرگـاه بخواهـیم مثلا بگـوییم ( ساعت شش بیست دقیقه کم است ) باید از کلمه moins ( کمتر ) استفـاده کنیم. در این حالت اگر بخواهیم بگوییم ( ربع کم است ) باید از کلمه Le quart  استفاده کنیم.

ساعت ده ربع کم است

il est dix heures moins le quart           ( ایل اِ دیزُقْ موآن لُ کَقْ  )

ساعت بیست و پنج دقیقه به پنج است    

il est cinq heures moins vingt – cinq    ( ایل اِ سَنکْ اُقْ موآن وَنْ سَنکْ )

نکته !   در زبان فرانسه ساعت دوازده نداریم و به جای ساعت دوازده ظهر از کلمه midi و دوازده شب از کلمهminuit  استفاده می شود.


ساعت دوازده و بیست دقیقه (ظهر) است    il est midi vingt   ( ایل اِ میدی وَنْ )
ساعت دوازده (شب) است                        il est minuit         ( ایل اِ مینویی )

اوقات روز :

در فرانسه اوقات روز به شش قسمت تقسیم می شود که عبارت است از :

Matin                        بین ساعت ۶ تا ۱۲ صبح
Midi                                      ساعت ۱۲ ظهر
Aprѐs – midi        بین ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر
Soir                   بین ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب
Minuit                                  ساعت ۱۲ شب
Nuit                         از ساعت ۱۲ شب به بعد

مثلا برای سلام کردن در matin از bonjour و در soir از bonsoir  استفاده می شود. برای گفتن شب بخیر در nuit( معمولا در هنگام خوابیدن ) نیز از bon nuit استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *