۱۰۰ هزار تومان برای ۲ دقیقه بازدید

آبگرمکن خانه مردی خوب کار نمی کرد، ناچار سراغ تعمیرکار رفت، تعمیر کار به سمت آبگرمکن آمد و خوب درون آن را بازدید نمود، سپس کنار آبگرمکن قرار گرفت و با دقت به صداهایی که در آن تولید می شد گوش کرد، پیچگوشتی خود را برداشت و یک پیچ را با دو حرکت صفت کرد و از آن مرد خواست تا ببیند آب خوب گرم می شود یا نه!؟
مرد با کمال تعجب دید که آب گرمکن خوب کار می کند! تعمیر کار وسایل خود را جمع کرد و آن محل را ترک نمود و روز بعد صورت حسابی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای مرد فرستاد. مرد که از این مبلغ شگفت زده و عصبانی شده بود به سوی مغازه تعمیرکار رفت و به او گفت که تو فقط ۲ دقیقه آنجا بودی و می خواهی بخاطر این ۲ دقیقه ۱۰۰ هزار تومان بگیری؟ لیست کارهایی که انجام دادی به علاوه هزینه هر کار را در لیستی بنویس و به من بده.

تعمیرکار با لبخندی لیست را تحویل مرد داد، در لیست اینطور نوشته بود:
بابت سفت کردن قسمت مربوطه: ۵۰۰ تومان
بابت تشخیص درست و دقیق: ۹۹۵۰۰ تومان
جمع: ۱۰۰۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *