💠مدارک دانشگاهی و اصطلاحات مربوطه

مدرک فوق دیپلم
🍀Associate’s degree
لیسانس رشته های علوم انسانی
🍀B.A. (Bachelor of Arts)
لیسانس رشته‌های علمی و فنی
🍀B.S. (Bachelor of Science)
➖➖➖➖➖➖➖

فوق لیسانس رشته‌های علوم انسانی
🌹M.A. (Master of Arts)
فوق لیسانس رشته‌های علمی و فنی
🌹 M.S. (Master of Science)
دکترا
🌹Ph.D. (Doctor of Philosophy)
➖➖➖➖➖➖➖

رئیس دانشگاه
🔰 principal/chancellor
رئیس دانشکده
🔰dean of faculty
استاد مشاور
🔰advisor
➖➖➖➖➖➖➖
استاد راهنما
🎀 supervisor
جشن فارغ التحصیلی
🎀graduation ceremony
آموزش عالی
🎀higher education
➖➖➖➖➖➖➖
تحصیلات تکمیلی
🌻postgraduate studies
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی
🌻undergraduate student
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد
🌻postgraduate student
➖➖➖➖➖➖➖
وام دانشجویی
🍄 student loan
مدیر گروه
🍄head of department
پایان‌نامه
🍄dissertation/thesis
➖➖➖➖➖➖➖

مدرک دانشگاهی داری؟
☀️ Do you have a degree?
مدرکت چیه؟
☀️What’s your degree?
مدرک زبان دارم.
☀️I’ve got a degree in English.
➖➖➖➖➖➖➖
پدرم فوق دیپلم زبان دارد.
🌺My father has an associate’s degree in English.
لیسانس ریاضی دارم.
🌺I have a B.S. in mathematics.
لیسانس ادبیات زبان انگلیسی دارم.
🌺I have a B.A. in English literature.
➖➖➖➖➖➖➖
مدرک افتخاری دکترای حقوق
🌸 the honorary degree of Doctor of Laws
کجا لیسانست را گرفتی؟
🌸Where did you get your bachelor’s degree?
کنکور
🌸university entrance exam
➖➖➖➖➖➖➖
دانشجوی دانشگاه دولتی هستم.
✍️ I study at a state university
دانشکده‌ی هنر
✍️Art college
دانشجوی پاره‌وقت/تمام‌وقت دانشگاه دولتی هستم.
✍️ I study part time/full time at the state university.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *